Przeżycia emocjonalne matki

Tytoń, Tytoń zawiera nikotynę, silną narkotyczną truciznę. Kiedy go się wdycha, działa bardziej szkodliwie niż przy zwykłym paleniu, a to ze względu na wywoływanie zaburzeń w ciśnieniu krwi i w czynnościach serca. Ogólny stan uodpornienia organizmu na zarazki jest mniejszy, specjalnie gdy chodzi o usta i gardło. Sontag i Richards (1938) wykazali, że w ostatnich sześciu miesiącach ciąży palenie papierosów przez matkę doprowadziło do wzrostu tempa uderzeń serca zarodka. Maksymalne działanie wystąpiło pomiędzy 8 a 12 minutami po rozpoczęciu palenia papierosa. U zwierząt takich jak krowa i kot nikotyna pojawiła się w wydzielanym mleku. Nie ma obecnie dokładnego naukowego dowodu, na podstawie którego powyższe wyniki badań można by odnieść do matki ludzkiego gatunku.

Przeżycia emocjonalne matki. Jest wiele tradycji przywiązujących wielką wagę do wpływu przeżyć emocjonalnych matki na rozwój zarodka. Niektóre z nich posuwają się zbyt daleko w wyjaśnianiu tego wpływu twierdząc na przykład, że jeżeli okres płodowy przebiegał szczęśliwie dla matki, to i samopoczucie niemowlęcia będzie pogodne i szczęśliwe. Natomiast okres płodowy charakteryzujący się zaburzeniami emocjonalnymi, obawami, troskami będzie wpływał – jak się w to powszechnie wierzy – na kształtowanie się chorobliwej, smutnej, introwertywnej osobowości niemowlęcia. Jeżeli emocjonalne przeżycia matki wpływają w jakiś sposób na rozwój zarodka, to tylko poprzez zmiany gruczołowe zachodzące w organizmie matki w okresie ciąży. Tego rodzaju przeżycia działają szkodliwie na płód, a nawet na rozwój niemowlęcia, pozostawiając trwałe ślady na jego kształtującej się osobowości (Sontag, 1946).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>