Przyczyny poronień

Współczesne badania naukowe rzucają światło na przyczyny poronień i okres, w którym one najczęściej się pojawiają. Chociaż nie zdołano ustalić częstotliwości poronień powstałych na skutek poszczególnych przyczyn, za najważniejsze uznano następujące przyczyny: osłabiona plazma zarodnikowa, która powstała z nieprawidłowych chromosomów zawartych w jaju lub plemniku, niepomyślne warunki fizjologiczne w momencie poczęcia albo niektóre wewnętrzne warunki środowiskowe, dotyczące przymocowywania się i wczesnego rozwoju zapłodnionego jaja, niektóre anormalności budowy kobiecych organów płciowych, wielokrotne ciąże, ostre choroby matki, jak na przykład zapalenie płuc, czynnik Rh, brak witamin, złe odżywianie się, niedoczynność tarczycy i brak progesteronu. Jeżeli przy czyną poronienia jest słaba witalność zapłodnionego jaja, przeważnie występuje ono we wczesnym okresie płodowym. Jeżeli natomiast zapłodnione jajo jest normalne, ale warunki środowiskowe, w których jajo rozwija się, są z jakiejś przyczyny niesprzyjające, poronienie następuje przeważnie w trzecim lub w czwartym miesiącu ciąży, przy czym największą częstotliwość obserwuje się między 10 a 11 tygodniem ciąży (Ratcliff, 1950: Gutmacher, 1955). Rysunek 11 przedstawia okres, w którym następują poronienia. Spośród wszystkich anormalnych warunków środowiskowych, wpływających na złe umiejscowienie się normal- nego embrionu w ścianach macicy, najważniejszym czynnikiem jest brak progesteronu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>