PRZYCZYNY ROZWOJU

Rozwój właściwości fizycznych i umysłowych jest częściowo wynikiem istotnego dojrzewania tych właściwości, a częściowo wynikiem ćwiczeń i doświadczeń, jakie jednostka zdobywa. Przez dojrzewa- n i e rozumie się rozwój lub pojawienie się właściwości potencjalnie obecnych w jednostce, a wynikających z jej wyposażenia dziedzicznego. Zgodnie z poglądami Gesella (1952) „…dojrzewanie można określić jako sumę skutków działania genów w określonym cyklu życiowym jednostki. Na tym polega jej konstytucjonalna indywidualność”. Na skutek dojrzewania właściwości często pojawiają się z zadziwiającą szybkością. W przypadku chodzenia jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego rozwoju jest nagłe pojawianie się każdego następnego stadium, często nawet po stwierdzeniu, że dziecko jest zbyt opóźnione w porównaniu z przeciętnym wiekiem dziecka normalnie rozwiniętego, w którym pojawia się ta specjalna umiejętność.

Rozwój zależy także częściowo od działania drugiego czynnika, którym jest aktywność samego dziecka. Ten rodzaj rozwoju określa się zazwyczaj jako uczenie się, gdyż wymaga ono ćwiczeń wywołujących zmiany w strukturze fizycznej i zachowaniu się jednostki. Nie każde jednak uczenie się jest tego samego rodzaju. Może ono być wynikiem ćwiczeń albo częstego powtarzania czynności, które w pewnym określonym czasie mogą wywołać zmiany w zachowaniu się jednostki. Może ono też wynikać z kształcenia, które charakteryzuje się selekcyjnym, kierowanym i celowym działaniem. Bez względu na to, czy zmiany będą wywołane praktyką czy kształceniem, gdy pojawią się one w zachowaniu dziecka, będą wynikiem jego aktywności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>