Reakcje ogólne

To, co się często nazywa „reakcjami ogólnymi”, nie jest niczym’innym, jak również odruchami, które obejmują więcej elementów ciała niż tak zwane odruchy bezwarunkowe proste. Jednakże tak samo jak i odruchy bezwarunkowe proste są one gotowe do działania od urodzenia. Są także bezpośrednimi reakcjami na bodźce czy to zewnętrzne czy wewnętrzne. Spośród nich do najbardziej powszechnych należą:

– 1. Fiksacja wzroku na światło. W ciągu pierwszego dnia życia noworodek może już skupić swój wzrok przez moment na świetle znajdującym się przed nim. Początkowo ruchy oka są w całości nieskoordynowane.

– 2. Spontaniczne ruchy: oka. Obejmują one otwieranie oczu oraz przewracanie gałek ocznych z jednej strony na drugą przy bardzo malej albo żadnej koordynacji.

– 3. Ronienie łez. Łzy w oczach pojawiają się u noworodka czasami zaraz po urodzeniu. Jednakże pierwsze zwilgotnienie oczu przejawia się na ogół między trzynastym a szesnastym dniem po urodzeniu,

– 4. Reakcje podczas karmienia, takie jak na przykład ssanie, połykanie, ruszanie językiem, policzkiem i wargą. Reakcje karmienia są wywołane bezpośrednim pobudzeniem okolic ust czy to przez dotknięcie brodawką, czy też jakimś innym przedmiotem nie związanym z pożywieniem.

– 5. Ssanie palców. Ta forma reakcji pojawia się wcześnie, bo już po 20 minutach po urodzeniu.

– 6. Ziewanie. Często pojawia się ono w pierwszej godzinie po urodzeniu i może być wywołane dotykaniem warg lub podbródka.

– 7. Czkawka, Reakcja ta pojawia się w ciągu pierwszych godzin życia.

– 8. Rytmiczne ruchy ust. Często w czasie snu noworodek otwiera i zamyka usta rytmicznie, a w wielu przypadkach język wysuwa się więcej niż o 1 cm na zewnątrz.

– 9. Lekkie podnoszenie i kurczenie się brwi. Reakcja ta pojawia się przeważnie w czasie snu.

– 10. Obracanie i podnoszenie głowy. Jeżeli noworodek jest ułożony w pozycji na brzuszku albo na plecach, to może wówczas nieznacznie podnosić głowę w pierwszym dniu życia, co dopomaga do swobodnego oddychania nosem,

– 11. Siedzenie. Kiedy noworodek jest ułożony w pozycji siedzącej, wówczas miękkość jego ciała powoduje upadek do przodu, co przypomina pozycję składanego noża. W kilka dni później wykazuje on lekki opór przeciwko upadkowi do przodu.

– 12. Ruchy skrętne. Noworodek może lekko obracać swoim ciałem przez kopanie lub kręcenie się. Jednakże ruchy te nie są na tyle silne, ażeby ułatwiły mu przewrócenie się z pleców na bok lub z pozycji brzuszka na plecy.

– 13. Ruchy ręki i ramienia, Kiedy noworodek śpi, jak również wtedy, gdy czuwa, ręce są w ciągłym ruchu. Macha rękami w sposób przypadkowy, bezcelowy, dłonie otwiera i zamyka bez widocznego celu.

– 14. Wspinanie się i kopanie. Kiedy noworodka przytrzymuje się pod pachą w taki sposób, że ciężar ciała spoczywa na stopach, wówczas pojawiają się ruchy wspinania. Kiedy noworodek leży na brzuszku, wówczas można zaobserwować kilka energicznych kopnięć, co posuwa go o jeden cal lub więcej do przodu.

– 15. Ruchy nogi i stopy. Noworodek często prostuje palce u nóg nie dla ża dnej widocznej przyczyny, a tylko dla przyjemności, jaką daje mu ta czynność. Kopanie jest bardzo wyraźne w okresie noworodka i jest zwykle zmienne i rytmiczne. .

– 16. Drgania ciała. Są to jakieś nagłe drgania lub prężenia tułowia wraz z ruchami innych części ciała. Ruchy te są tak różnorodne u różnych dzieci, że nie mogą być zaklasyfikowane do jakiejś wyraźnie określonej grupy. Drgania ciała najczęściej przejawiają się w ciągu pierwszych kilku dni życia oraz podczas głębokiego snu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>