Ręce i stopy noworodka są bardzo małe

Zanim zostaną one wykorzystane do pracy, musi nastąpić wzrost wielkości, jak również i rozwoju mięśni. Ręce dziecka różnią się od rąk dorosłego nie tylko pod względem wielkości, ale i pod względem kształtu. Palce są krótkie i grube ze względu na powolny rozwój kości palców. Wzrastają one szybko we wczesnym okresie dojrzewania, a osiągają swoją dojrzałą wielkość w czternastym albo szesnastym roku życia. U dziecka praworęcznego dłoń prawej ręki jest zwykle większa niż lewej (Van Dusen, 1939). Natomiast stopy rosną w wolniejszym tempie w okresie dziecięcym, potem następuje szybki ich rozwój w okresie dojrzewania i osiągają one swoją normalną wielkość w przybliżeniu w tym samym czasie co ręce. Szybki wzrost stóp poprzedza wzrost nóg (Davenport, 1932).

Zanim dziecko osiągnie pięć lat życia, luki stóp są już dobrze rozwinięte, Różnice w wysokości luku zaznaczają się wyraźnie u dzieci i są wynikiem raczej dziedziczności niż ćwiczeń, chociaż u dzieci ciężkich luk jest mniej wysoki niż u dzieci lżejszych w tym samym wieku. (Robinow i inni, 1943). Wyraźne, indywidualne różnice w wielkości i kształcie stóp zaznaczają się w okresie dziecięcym. W każdym roku życia chłopcy mają większe stopy niż dziewczęta i osiągają normalną wielkość stóp w okresie późniejszym. Zachodzi wreszcie pewna korelacja pomiędzy wielkością stóp a wysokością jednostki (Meredith, 1944).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>