Różne kombinacje przyśpieszenia lub opóźnienia rozwoju

Mogą pojawić się różne kombinacje przyśpieszenia lub opóźnienia wzrostu, wagi, inteligencji, dojrzewania procesów emocjonalnych i dojrzewania płciowego. Tego rodzaju nieregularność tempa rozwoju różnych właściwości struktury, funkcji, społecznego przystosowania się, inteligencji, może wykazywać wiele psychosomatycznych implikacji. Dziecko zdolne może na przykład odbiegać od swoich rówieśników pod względem zainteresowań i zajęć, ale pod względem społecznym może być nie przyjęte przez grupę starszych dzieci. W konsekwencji może to wywrzeć wpływ na jego przystosowanie się społeczne, na jego równowagę psychiczną oraz rozwój popędów i motywów (Sontag, 1946).

W czasie rozwoju większość właściwości jest ze sobą powiązana. Popularne twierdzenie, że kompensata jest ogólną zasadą rozwoju dziecka, nie zostało potwierdzone badaniami. Nie jest prawdą, że dziecko, które pod względem rozwoju jednej cechy przewyższa dziecko przeciętne, będzie poniżej przeciętnej pod względem rozwoju innych cech, i odwrotnie. Nie można tego traktować jako zasady wyrównywania jego zdolności.

Jak wykazał Gesell (1954), „…wyniki wzrostu są tak dostrzegalne jak w fabryce włókienniczej, gdzie nici i desenie są widoczne”. Tę korelację rozwoju przedstawia rys. 6. Znany jest fakt, że tempo rozwoju różnych części ciała jest różne i wyrównanie następuje w tym sensie, że dużemu, intensywnemu rozwojowi w wysokości w jednym okresie może towarzyszyć mniejszy rozwój wagi. W następnych okresach zaistnieć może sytuacja odwrotna (Muhsam, 1947),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>