Różni psychologowie patrzą na dziecko z różnych punktów widzenia

Pomimo rozproszonych biograficznych badań nad niemowlętami i małymi dziećmi, psycholog znalazł się w takiej sytuacji, która zupełnie uniemożliwiała prowadzenie badań nad dziećmi poniżej 6 lat życia, przed rozpoczęciem wieku szkolnego. Wynikało to w praktyce z trudności uzyskania małych dzieci do badań, z wyjątkiem możliwości badania grupy dzieci złożonej z sierot.

Począwszy od pierwszej Wojny Światowej zainteresowania dzieckiem przedszkolnym szybko się rozwinęły. Żłobki, przedszkola, dziecięce kliniki zdrowia i higieny psychicznej, jak również ośrodki do badania dzieci przedszkolnych powiązane z dużymi uniwersytetami, dawały psychologowi możliwości uzyskania odpowiedniej liczby małych dzieci do swoich badań. Następstwem tego było pojawienie się bardzo bogatej literatury omawiającej eksperymentalne badania prawie każdej właściwości dziecka przedszkolnego. W konsekwencji, okres od urodzenia się- dziecka do wstąpienia do szkoły stał się dzisiaj jednym z najbardziej dokładnie zbadanych i poznanych okresów, w przeciwieństwie do poprzednich wieków, kiedy to okres ten był jednym z najmniej poznanych ze wszystkich okresów rozwojowych.

Różni psychologowie patrzą na dziecko z różnych punktów widzenia,, w zależności od własnych poglądów lub zainteresowań. Shirley zilustrowała to dobrze za pomocą zamieszczonego diagramu.

Na rysunku 1 Shirley pokazuje cztery zasadnicze działy psychologii dziecka, z którymi można spotkać się obecnie, a które zależą od poglądów danego psychologa. W kwadracie „naturalny rozwój dziecka”, termin „naturalny” reprezentuje dziecko przeciętne, które można określić na podstawie badań przeprowadzonych na wielu dzieciach. Jest to pogląd, który wyraża myśl, że dziecko osiąga dojrzałość dzięki działaniu sił natury. Pogląd ten uwzględnia takie zagadnienia, jak: proces rozwojowy, normy dla poszczególnych lat, różnice indywidualne, ograniczenia rozwojowe. W kwadracie „wychowanie ogólne” położono nacisk na wpływ czynników środowiskowych i kulturowych na rozwój dziecka. Kwadrat górny i dolny z prawej strony pokazuje dziecko jako jednostkę, członka rodziny będącego centrum zainteresowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>