Różnice indywidualne

Nie wszystkie części ciała noworodka są w równym stopniu aktywne. Obserwacje nad noworodkami w ciągu pierwszych 10 dni życia ujawniły, że największą ruchliwość przejawia tułów i nogi, a najmniejszą głowa (Gatewood i Weiss, 1930: Irwin, 1930). Zauważono wyraźne różnice między aktywnością ręki prawej i lewej, z wyraźną przewagą ruchów prawej ręki nad lewą w pierwszych dziesięciu dniach po urodzeniu. Przypuszcza się, że różnice w częstości ruchów ramion można uważać za podstawę przyszłej zręczności (Stubbs i Irwin, 1933: Valentine i Wagner, 1934).

Różnice indywidualne. Różnice indywidualne dotyczące ogólnej ruchliwości organizmu są dosyć znaczne. Im bardziej złożone są rodzaje reakcji, tym wyraźniej zaznaczają się różnice indywidualne. Bardzo aktywne noworodki były również bardzo aktywne w okresie płodowym (Sontag, 1941: 1946). Pomiędzy dziewczętami a chłopcami zachodzą mniejsze różnice w aktywności niż w obrębie jednej płci (Pratt, 1932). Noworodki murzyńskie są mniej aktywne niż noworodki rasy białej (Pratt, 1930). Jednakże u poszczególnych jednostek różnice w aktywności zależą od pory dnia, przy czym większe nasilenie występuje w godzinach rannych, a najmniejsze w południe. Różnice te zostały wykazane na rys. 16.

Ogólna aktywność zależy od stanu organizmu dziecka. Największą aktywność przejawia dziecko podczas krzyku, głodu, bólu, ogólnego skrępowania ciała, natomiast najmniejszą w czasie snu oraz po nakarmieniu. Noworodki, które mają mokro, które zostały niedostatecznie nakarmione lub odczuwają niewygodę, są bardziej niespokojne i kapryśne. Aktywność wzrasta, gdy zbliża się pora karmienia, lecz po nakarmieniu noworodek jest senny i przejawia względnie małą aktywność (Pratt i inni, 1930: Irwin, 1932 b: Richards, 1936, 1936 a). Temperatura ciała nie ma wpływu na ogólną aktywność noworodka (Irwin, 1933).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>