Rozój embrionu w wfazie zarodkowej

Od piątego miesiąca do okresu płodowego rozwój struktur nerwowych obejmuje rozwój aksonów i dendrytów, zmiany w synapsach i powstawanie warstwy myelinowej, ochraniającej włókna nerwowe. Dzięki tym zmianom możliwe jest uformowanie się dróg nerwowych, z których jedne funkcjonują przed urodzeniem, inne w momencie urodzenia, a jeszcze inne nie wcześniej, jak po urodzeniu. Najwcześniej dojrzewają włókna związane z podstawowymi odruchami i kontrolą wegetatywną, jak na przykład w przypadku uderzeń serca. Dojrzewanie systemu nerwowego zachodzi najwcześniej w rdzeniu pacierzowym, później w mię- dzymózgowiu, a na końcu w różnych innych okolicach kory mózgowej. Nie wszystkie części mózgu rozwijają się w tym samym czasie. Okolice kontrolujące czynności motoryczne rozwijają się znacznie wcześniej w stosunku do innych części mózgu (Carmichael, 1954).

Przy końcu trzeciego miesiąca księżycowego mięśnie są dobrze rozwinięte i spontaniczne ruchy rąk i nóg mogą być obserwowane. Ruchy te są asymetryczne, nieskoordynowane i nierytmiczne. W miesiąc później mięśnie są już zdolne do ruchów spontanicznych. Są one bardziej rytmiczne i skoordynowane niż przedtem. Wraz z kontynuacją rozwoju ośrodków nerwowych i mięśni zarodek może przejawiać reakcje warunkowe na wibracje dotykowe za pomocą ruchów w siódmym i ósmym miesiącu księżycowym. Ruchy warunkowe są kontrolowane przez rdzeń pacierzowy i niższe ośrodki mózgu, gdyż kora w tym czasie jeszcze nie funkcjonuje (Spelt, 1948).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>