Rozwój fizyczny dziecka – kontynuacja

Są cztery główne dziedziny, w których normalny rozwój fizyczny wpływa na zachowanie się {Kuhlen i Thompson, 1952). Wraz z rozwojem systemu nerwowego zaznacza się wzrost inteligencji, która wpływa na nowe sposoby zachowania się. Emocjonalne zachowanie się dziecka jest bezpośrednio związane ze zdolnością wykrywania różnych znaczeń sytuacji w takim stopniu, w jakim społeczne przyswojenie wiąże się z jego zdolnością przyswojenia myśli, uczuć i emocji innych. Rozwój mięśni wywołuje zmiany w sprawnościach motorycznych, co wpływa na wzrost siły, a to z kolei oddziałuje na zmianę aktywności dziecka i na stopień jego udziału w tej aktywności. Zabawa dziecka we wszystkich okresach jest zależna od rozwoju mięśni, a szczególnie odnosi się to do gier i sportu.

Zmiany w funkcjonowaniu gruczołów dokre- w n y c h powodują nowe albo zmienione zachowanie się. Tak na przykład w okresie pubertalnym uwidacznia się to w zmianie postawy niechęci w stosunku do płci odmiennej na postawę sympatyzowania z nią oraz w przesunięciu działania w grupie jednostek tej samej płci na działanie z osobami płci odmiennej, jak również przejście od braku zainteresowania wyglądem osobistym do nadmiernej dbałości o wygląd i ubranie. W końcu na zachowanie się dziecka wpływają zmiany w jego strukturze fizycznej związane z wzrostem, wagą, proporcjami ciała i ogólnym wyglądem.

Thompson (1954) wykazał, że „dziecko, którego oczy są na poziomie kolan dorosłego, widzi świat zupełnie inaczej niż dorosły: dziecko, którego środek ciężkości znajduje się względnie nisko, ma mniej trudności w utrzymaniu równowagi niż osoba, u której środek ciężkości znajduje się wysoko. Czynności chwytania sześcianu o boku 2,5 cm przedstawiają inny problem dla dziecka rocznego, które ma małą rękę, niż dla dziecka pięcioletniego”. Niemowlęta, które rozwijają się szybko pod względem fizycznym, wolniej rozwijają takie umiejętności, jak: siedzenie, pełzanie i chodzenie, niż dzieci rozwijające się słabiej (Weech i Campbell, 1941). Budowa ciała jest jednym z istotnych czynników w określaniu zainteresowań dziecka (Bayley, 1951).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>