Rozwój fizyczny dziecka

Rozwój fizyczny wpływa na zachowanie się dziecka i odwrotnie, zachowanie wpływa na jego rozwój fizyczny. Carrel twierdzi (1935), że jednostka jest „…związkiem tkanek, organów, płynów i świadomości”. Współzależność między rozwojem fizycznym a zachowaniem się jest tak widoczna, że uświadomienie sobie, w jaki sposób rośnie i rozwija się dziecko jest istotne dla zrozumienia podobieństw i różnic zachodzących wraz z wiekiem wśród różnych jednostek, jak również u tej samej jednostki. Anderson wykazał (1942), że „..jeżeli ktoś zajmuje się dziećmi, to ma możność uświadomienia sobie, że każde zachowanie jest zależne od wielu czynników: niektóre z tych czynników są bardzo ściśle związane z fizycznym i fizjologicznym rozwojem organizmu dziecka. Może też zastanowić się nad problemami dotyczącymi rozwoju fizycznego, formowania się struktury ciała, fizjologicznego przystosowania się, apetytu itd., z których wszystkie oddziałują na przystosowanie się dziecka”.

Normalny rozwój fizyczny. Panuje powszechne przekonanie, że związek pomiędzy rozwojem fizycznym a umysłowym jest jedną z form kompensacji. Przewaga wzrostu fizycznego towarzyszy, jak się ogólnie przypuszcza, zahamowaniu umysłowemu, co często wyraża się w powiedzeniu „piękny, ale głupi”, podczas gdy osobę mądrą uważa się zwykle za fizycznie słabowitą. Teoria ta nie ma jednak uzasadnienia naukowego. Jest natomiast wiele dowodów wykazujących, że związek ten ma raczej charakter współzależności niż kompensacji. Dzieci o wyższym rozwoju umysłowym wykazują lepszy rozwój fizyczny, natomiast dzieci tępe są opóźnione w rozwoju fizycznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>