ROZWÓJ FIZYCZNY NOWORODKA CZ. II

Noworodki murzyńskie są nieco mniejsze niż noworodki ludności białej, na co wpływają głównie czynniki ekonomiczne (Scott i inni, 1950). 3) Kolejna pozycja dziecka w rodzinie wpływa na wielkość noworodków w ten sposób, że pierwsze dziecko jest zazwyczaj mniejsze niż następne. Porównując dzieci urodzone jako pierwsze z dziećmi urodzonymi w kolejności jako piąte i dalsze zauważono, że dzieci pierwsze były o 1% krótsze i 9% lżejsze niż dzieci urodzone jako dalsze (Meredith, 1950). 4) Aktywność płodu, szczególnie gdy jest nadmierna, może znacznie obniżyć normalną wagę w stosunku do długości (Sontag, 1940, 1941, 1946).

Utrata wagi. W pierwszych dniach po urodzeniu dziecko traci na wadze. Noworodki cięższe tracą na wadze więcej i przez dłuższy okres czasu niż noworodki lżejsze. Najniższa waga jest pomiędzy 3 a 7 dniem po urodzeniu, a potem następuje stopniowe przybieranie na wadze. Jak szybko dziecko wyrówna utratę wagi, to będzie zależało od wielu czynników, a specjalnie od płci, wielkości dziecka w momencie urodzenia, kolejności urodzin dzieci i przebiegu porodu. Niemowlęta urodzone latem lub w jesieni zdobywają ponownie wagę urodzeniową nieco szybciej niż te, które urodziły się w okresie zimowym lub na wiosnę (Meredith i Brown, 1939: Salber i Bradshaw, 1954, 1953). Na podstawie prowadzonych badań zauważono, że zachodzi związek pomiędzy utratą wagi a upływem czasu od momentu urodzenia do momentu pierwszego karmienia. Dzieci nakarmione po raz pierwszy po sześciu godzinach po urodzeniu tracą mniej na wadze niż dzieci nakarmione wcześniej. Dzieci następne w rodzinie mogą być karmione wcześniej niż dzieci urodzone jako pierwsze, a chłopcy wcześniej niż dziewczęta (Salber i Bradshaw, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>