ROZWÓJ FIZYCZNY NOWORODKA

Nie ma dwóch noworodków, które by miały tę samą wielkość, ten sam wygląd i stopień rozwoju wszystkich cech fizycznych i taki sam sposób zachowania się. Jednakże rozwój wszystkich noworodków przebiega z tą samą prawidłowością. Różnice, jakie się zaznaczają, dotyczą tylko jakości, a nie ilości. Wynikają one przeważnie z różnic długości okresu ciążowego, zależą od środowiska płodowego albo od przebiegu samego porodu.

Wielkość. Przeciętna waga nowonarodzonego dziecka waha się około 7,5 funta (3,5 kg), a przeciętna długość wynosi 19,5 cali (50 cm). Ciężar ciała waha się w granicach od 3 do 16 funtów (1,5 do 7,3 kg), a długość w przybliżeniu od 17 do 21 cali (od 42,5 do 52,5 cm). Chłopcy są nieco więksi niż dziewczynki, jednakże różnice te nie są tak duże, jak różnice zachodzące w obrębie jednej grupy płci (Meredith i Brown, 1939).

Różna wielkość noworodków zależy od wielu czynników, z których do najważniejszych należy zaliczyć: 1) Odżywianie się matki, zwłaszcza w ostatnich okresach ciąży (Burkę i inni, 1949). Zachodzi istotny związek pomiędzy zawartością białka w odżywianiu się matki a wielkością noworodka. Pożywienie zawierające mniej niż 75 g białka dziennie w końcowym okresie ciąży wpływa na wielkość noworodka, który jest krótszy i mniej waży (Burkę i inni, 1943). Im gorsze jest odżywianie się matki, tym mniejsze są noworodki (Smith, 1949: Sontag i Wines, 1947: Burkę, 1949). 2) Stan ekonomiczny rodziny wpływa na ilość i jakość odżywiania się matki, co w konsekwencji decyduje o wielkości noworodka. W środowiskach biedniejszych noworodki są przeciętnie nieco mniejsze niż w środowiskach bogatszych. Różnice te są jednak istotne dla dalszego rozwoju (Gibson i McKown, 1951).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>