Rozwój i opieka nad dzieckiem

Dziedziczność i rozwój płodu. (21-minutowa taśma filmowa z serią obrazów). Film ten ukazuje rozwój, podział i ewentualne łączenie się komórki płciowej męskiej z komórką płciową żeńską. Początkowo został wyjaśniony rozwój komórek płciowych męskich. Pokazana jest funkcja chromosomów i genów oraz ich wpływ na dziedziczenie cech. Następnie jest ukazany rozwój komórki płciowej męskiej od spermatocytu do spermatozon, czyli dojrzałych komórek płciowych. Dalej przedstawiono rozwój komórek płciowych żeńskich w jajnikach. Pokazano części jaja, podział, zapłodnienie i ponowny podział po zapłodnieniu. Chromosomy i ich geny determinują takie cechy, jak: płeć, kolor włosów i inne właściwości fizyczne i psychiczne. Kształcenie i środowisko mogą formować niektóre z tych właściwości. Film ilustruje zapłodnienie jaja przez plemnik oraz ukazuje cały rozwój zarodka aż do momentu narodzin. Wpływ środowiska rozpoczyna się w organizmie matki już po zapłodnieniu. Ponadto wskazuje przyczynę i rozwój bliźniąt jednojajowych i dwujajowych. Na fotografiach przedstawiono pierwsze momenty i pierwsze dni życia noworodka. Część filmu obejmuje rozwój podstawowych czynności fizjologicznych, jak: oddychanie, jedzenie i wypróżnianie. Przedstawione są powiązania pomiędzy wrażliwością fizyczną i emocjonalną u bardzo małych dzieci. Film jest skorelowany z rozdziałem III i IV.

Rozwój i opieka nad dzieckiem. (17-minutowa taśma filmowa z serią obrazów). Film ten daje pełny obraz formowania się nawyków, które zostały wykształcone w wyniku codziennej fizycznej opieki wpływającej na rozwój szczęśliwego i zdrowego dziecka. Na filmie są ukazane dzieci jednej rodziny w wieku 9 miesięcy, 3, 6 i 9 lat życia. Właściwe odżywianie jest, bardzo ważne dla dobrego stanu zdrowia. Wpływ uczuć na apetyt dziecka jest również ważnym czynnikiem, Wpływ zabaw w domu i poza domem odbija się korzystnie na wychowaniu dziecka. Zabawa przyczynia się do rozwoju i koordynacji małych i dużych grup mięśni. Ubranie powinno być wygodne i praktyczne, dostosowane do pogody i sytuacji. Podane są sugestie co do wyglądu poszczególnych części ubioru. Atrakcyjne ubranie przyczynia się do wykształcenia dobrego samopoczucia. Należy zachęcać dziecko do utrzymywania czystości poprzez mycie się i kąpiel oraz dobrą pielęgnację skóry. Stwarzanie dobrych warunków snu powinno być powiązane z kształceniem właściwej postawy do snu. Przez cały film przewija się myśl, jak ważną rzeczą jest postawa rodziców i dzieci w kształtowanio dobrych nawyków życia codziennego. Film jest skorelowany z rozdziałami V, IX i XV.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>