Rozwój jest ciągły – kontynuacja

Żadne cechy, czy to psychiczne, czy fizyczne, nie rozwijają się nagle. Przeciwnie, wszystkie one są wynikiem rozwoju, który rozpoczął się już przed urodzeniem. Kilka przykładów pozwoli zilustrować tego rodzaju twierdzenia. Tak na przykład pojawienie się pierwszych zębów w ciągu pierwszego roku życia nasuwa przypuszczenie, że rozwijają się one nagle. Jednakże tak nie jest. Zęby zaczynają rozwijać się wcześniej, bo już w piątym miesiącu życia płodowego, mimo że z dziąseł wyrzynają

W języku polskim odpowiednikiem imion psów są na przykład As, Burek, Misio (przyp. tłum.). się dopiero około piątego miesiąca po urodzeniu. Mowa nie wykształca się w ciągu jednej nocy, lecz rozwija się stopniowo, począwszy od krzyku i innych dźwięków wydawanych przez niemowlę po urodzeniu.

Ze względu na to, że rozwój jest ciągły, można twierdzić, że to, co się dzieje w jednej fazie, oddziałuje i wpływa na następną fazę lub fazy. Tak na przykład, niedożywienie w niemowlęctwie może spowodować zaburzenia fizyczne i psychiczne, które później nie zostaną już całkowicie wyrównane. Napięcia emocjonalne, spowodowane niekorzystnymi warunkami środowiskowymi w domu rodzinnym dziecka, pozostawiają ślady na rozwoju jego osobowości. Niewłaściwe postawy dziecka wobec siebie samego i jego stosunek do innych, uformowane we wczesnych latach życia, rzadko dają się całkowicie usunąć. Ich wpływ na poglądy jednostki, na jej życie zaznacza się nawet w okresie dojrzałości i w starszym wieku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>