Rozwój jest ciągły

W odniesieniu do innych cech rozwoju zaznacza się ta sama prawidło- wość. Niemowlę wyraża swoje przeżycia w sposób ogólny, gaworzy, zanim będzie mogło wypowiadać słowa. W zakresie słownictwa uczy się ono najpierw ogólnych pojęć, a potem szczegółowych. Tak na przykład używa słowa „zabawka” do określenia wszystkich przedmiotów, zanim nauczy się posługiwać odpowiednią nazwą w odniesieniu do poszczególnych zabawek. Początkowo wszystkie psy są „hau”, „hau”, a później nadaje im dziecko imiona, jak: Rowdy, Inky lub Scottie x. Formowanie pojęć następuje w ten sam sposób. Niemowlę wyodrębnia początkowo przedmioty żywe od martwych, potem ludzi od zwierząt, następnie człowieka białego od kolorowego, Amerykanina od Chińczyka. W emocjonalnym zachowaniu się niemowlę reaguje z początku na obce lub niezwykłe przedmioty ogólną reakcją strachu i to jednakowo we wszystkich sytuacjach. Później jego obawy stają się bardziej sprecyzowane i przejawiają się w różnego rodzaju zachowaniu się w rozmaitych sytuacjach. Emocjonalność dziecka, od ogólnych stanów podniecenia do opanowania, rozwija się prawidłowo w miarę jak dziecko staje się starsze (Spitz, 1949: Banham, 1950, 1951).

Rozwój jest ciągły. Na podstawie badań rozwoju jednej cechy, takiej, jak na przykład wysokość, można przypuszczać, że jednostka rozwija się raczej dorywczo niż w ciągłym tempie. Również stosowanie takich terminów jak „niemowlęctwo” i „adolescencja” nasuwa przypuszczenie, że są to określone fazy, w których zachodzi rozwój, i że w innych fazach rozwój jest przerwany. Tego rodzaju przypuszczenia są niesłuszne. Przeciwnie, rozwój jest czymś ciągłym od chwili poczęcia do chwili, kiedy jednostka osiągnie swoją dojrzałość. Odbywa się on wolno, w regularnym tempie, a nie skokami. Rozwój właściwości fizycznych i umysłowych jest ciągły, aż do osiągnięcia przez nie maksymalnego poziomu w okresie późnego dojrzewania. Stosowanie pewnych terminów do określenia faz rozwojowych zostało przyjęte w tym celu, ażeby podkreślić fakt, że szczególny rodzaj wzrostu pojawia się w określonym czasie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>