ROZWÓJ MOTORYKI

Po urodzeniu noworodek nie stanowi jakiejś bezwładnej masy złożonej ze skóry, mięsa, ale jest organizmem, który porusza się i działa. Rzeczywiście ruchy wykonywane w czasie czuwania są tak szybkie, różnorodne i niezróżnicowane, że wielką trudność sprawia zanotowanie każdego ruchu ciała noworodka (Gilmer, 1933). Ze względu na to, że płód nie ma okazji do uczenia się, wyprowadzono wniosek, że w „większości przypadków zachowanie się noworodka po urodzeniu jest nie- wyuczone, a rozwój płodu jest całkowicie sprawą dojrzewania (Dennis, 1943).

Aktywność ogólna a reakcje specyficzne. Pierwsze ruchy niemowlę- cia są przypadkowe, niedoskonale i nieskoordynowane. W okresie kilku lat ruchy te są już w większości ujarzmione i poddane kontroli oraz stanowią podstawę do rozwoju skoordynowanych sprawności potrzebnych w życiu codziennym. Mimo wyraźnego braku u noworodka ruchów zorganizowanych, można je z grubsza podzielić na dwie opisowe grupy, które po raz pierwszy były przedstawione przez Irwina (1930). Są to: 1) ogólna aktywność i 2) reakcje specyficzne.

Aktywność ogólna jest to taka aktywność, która dotyczy ogólnych ruchów całego ciała. Pojawia się ona niezależnie od specyficznego zewnętrznego pobudzenia, jest w wysokim stopniu nieskoordynowana i jest wynikiem niedojrzałości systemu nerwowego.

Reakcje specyficzne są czynnościami, które dotyczą pewnych ograniczonych płaszczyzn ciała. Klasyfikacja tych ruchów jest następująca: 1) odruchy, to jest dokładne reakcje na specyficzne bodźce zmysłowe, które nie-zmieniają się przy powtórzeniu tych samych bodźców: 2) ogólne reakcje, które mogą powstawać przez działanie bodźca zewnętrznego lub wewnętrznego i które obejmują większe grupy mięśni niż te reakcje, które biorą udział przy kształtowaniu się odruchów warunkowych. Są one mniej specyficzne niż właściwe odruchy i mogą być różne przy powstawaniu tego samego bodźca. Właściwość ta nie zachodzi w przypadku odruchów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>