Rozwój odbywa się według określonego prawa

W rozwoju człowieka można zaobserwować pewne charakterystyczne właściwości, które w dużym stopniu wpływają na prawidłowość jego rozwoju. Trudno określić te właściwości wszechstronnie, tak aby można było ułożyć je kolejno według stopnia ważności. Mimo to należy dokonać próby uszeregowania podstawowych właściwości, które najbardziej decydują o rozwoju. Właściwości te są następujące:

Rozwój odbywa się według określonego prawa. Każdy gatunek, czy to zwierzęcy czy ludzki, rozwija się zgodnie z prawem właściwym dla danego gatunku. Tempo i ograniczenia rozwoju są takie same dla wszystkich członków danego gatunku. Rozwój człowieka również nie jest przypadkowy i niezorganizowany. Odbywa się on raczej w sposób zorganizowany. Nawet rozwój płodowy jest taki sam jak i u innych zarodków. Przejawia się w tym genetyczna konsekwencja, która polega na tym, że w każdym miesiącu pojawiają się charakterystyczne właściwości. To samo dotyczy rozwoju po urodzeniu. Każda faza opiera się na poprzedniej fazie i stanowi przygotowanie do następnej. Tak na przykład dziecko rozciera najpierw pokarmy swoimi zębami trzonowymi, zanim zacznie rozcierać siekaczami: najpierw zaczyna wstawać, zanim zacznie chodzić: najpierw rysuje koło, a potem dopiero kwadrat.

Na podstawie danych otrzymanych w wyniku badań genetycznych grup dzieci powyżej jednego roku życia Gesell stwierdził (1941), że rozwój zachowania się dziecka odbywa się według określonej prawidłowości i stosunkowo mało podlega doświadczeniom życiowym. Stwierdził on, że „…chociaż nie ma dwóch jednostek takich samych, to jednak u wszystkich normalnych dzieci przejawiają się tendencje ogólnej prawidłowości rozwoju, charakterystycznej dla gatunku i grupy kulturowej. Każde dziecko przejawia własną prawidłowość rozwoju, jednakże ta prawidłowość jest odmianą ogólnej, podstawowej prawidłowości. Następstwa gatunku są częścią ustalonego rozwoju natury” (Gesell, 1949).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>