Rozwój organów zmysłowych w okresie płodowym

Przeprowadzono wiele badań nad stanem rozwoju organ ó w zmysłowych w okresie płodowym (Forbes i Forbes, 1927: Sontag i Wallace, 1935a, 1936: Preyer, 1937: Gilbert, 1939: Kellog, 1941: Corner, 1944: Gesell, 1946: Bernard i Sontag, 1947: Carmichael, 1954). Badania te ujawniły następujące fakty dotyczące rozwoju organów zmysłowych w okresie płodowym:

– 1) Wrażliwość skóry. Rozpoczyna się ona w okolicy wargo- wo-nosowej obejmując błonę śluzową nozdrzy i powierzchnię warg. Wrażliwość skóry rozszerza się poprzez obejmowanie coraz to większych powierzchni ciała począwszy od okolicy głowy, a potem stopniowo przechodzi na całą powierzchnię ciała.

– 2) Temperatura. U przedwcześnie urodzonych niemowląt wrażliwość na temperaturę jest prawie taka sama jak u normalnie donoszonych noworodków. Reagują one mniej silnie na bodźce cieplejsze i zimniejsze od temperatury ciała.

– 3) Ból. Wrażliwość na ból jest słabo rozwinięta w okresie płodowym. Nawet gdy pobudzi się przedwcześnie urodzone niemowlę, nie reaguje ono wcale lub reaguje słabo.

– 4) Smak. Kubeczki smakowe rozwijają się w trzecim miesiącu płodowym. Są one bardziej rozłożone w organizmie zarodka niż u dorosłego. Można je znaleźć nie tylko na języku, ale także na twardym podniebieniu, migdałkach i ścianach przełyku. Później ograniczają się one tylko do języka. Mimo że mechanizm smakowy dziecka jest wykształcony przed urodzeniem, to jednak w tym okresie nie ma jeszcze żadnego pobudzenia zmysłu smakowego. Przedwcześnie urodzone niemowlęta odróżniają smak słodki od słonego, kwaśnego i gorzkiego.

– 5) Węch. Tak długo jak jama nosowa jest wypełniona płynem owodniowym, to znaczy w czasie trwania całego okresu płodowego, nie może być odpowiedniego pobudzenia węchowego. Wrażliwość węchowa nie pojawi się w sposób normalny, dopóki jama nosowa nie zostanie wypełniona powietrzem. Reakcje węchowe u przedwcześnie urodzonych niemowląt wykazują, że mechanizm węchowy jest już u nich dobrze rozwinięty.

– 6) Wzrok. Oko zaczyna rozwijać się w drugim lub trzecim tygodniu rozwoju embrionalnego. Żadne pobudzenie jednak nie jest możliwe przed urodzeniem, U przedwcześnie urodzonego dziecka pojawiają się specjalne reakcje na światło oraz odruchy źrenicowe. Ruchy powiek i ruchy oka pojawiają się już przed urodzeniem.

– 7) Słuch. Mechanizm słuchu jest dosyć dobrze rozwinięty i mógłby funkcjonować przed urodzeniem, jednakże noworodek pozostanie częściowo głuchy, dopóki trąbka Eustachiusza nie będzie otwarta, a galaretowaty płyn z ucha środkowego zarodka nie będzie usunięty. Dzieje się to zaraz po urodzeniu dzięki oddychaniu i krzyczeniu, które dopomagają do osuszenia przewodu. Płód, a dotyczy to także i noworodka, jest głuchy na dźwięk o normalnej intensywności. Tylko silne dźwięki, które mogą przebić się przez mechaniczne zablokowania, mogą wywołać natychmiastowe reakcje.

– 8) Równowaga. Półkuliste kanały ucha wewnętrznego uzyskują normalną wielkość przy końcu okresu płodowego. Zaczynają one funkcjonować wcześniej w okresie zarodkowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>