Rozwój płodu – kontynuacja

Dopiero w siedemnastym wieku uznano udział kobiety w dopełnianiu nasienia męskiego. W tym czasie lekarz holenderski De Graaf wysunął myśl, że organ kobiety wTytwarza jajo. W kilka lat później, holenderski optyk van Leeuwenhoek doniósi, że w nasieniu męskim wykryte zostały małe zwierzątka albo to, co obecnie nazywa się komórkami zarodkowymi, które, jak twierdził dalej, były męskim wkładem w poczęcie nowej istoty ludzkiej. W ciągu dziewiętnastego wieku badacze naukowi stwierdzili, że połączenie jaja z męską komórką jest istotne dla tworzenia nowej istoty. Począwszy od tego odkrycia pojawiły się żywe zainteresowania embriologią, w wyniku czego nasza wiedza o rozwoju płodu jest nie tylko obszerna, ale bardziej dokładna niż wiedza dotycząca każdej następnej fazy rozwojowej.

Metody badań. Badanie rozwoju, który odbywa się przed urodzeniem, jest bardzo trudne, a w pewnych przypadkach prawie niemożliwe, szczególnie gdy chodzi o rozwój organizmu ludzkiego. Nasza wiedza o rozwoju, jaką posiadamy obecnie, jest z konieczności ograniczona trudnościami, które przejawiają się w samych badaniach. Wiadomości o rozwoju w pierwszych dwóch miesiącach życia uzyskane zostały z badań nad zwierzętami lub z badań ludzkich embrionów usuniętych operacyjnie z organizmu matki (Carmichael, 1954). Do dnia dzisiejszego żaden embriolog nie potrafi ustalić metody, która pozwoliłaby na obserwację procesu rozwoju jaja ludzkiego w jajowodzie albo momentu umiejscowienia się jaja w ściankach macicy (Corner, 1944: Carmichael, 1954). Wiadomości o żywym zarodku pochodzą z trzech źródeł: 1) z zeznań matki o ruchach zarodka: 2) z badań uderzeń serca zarodka i ruchów wykrywanych za pomocą instrumentów stosowanych przy osluchiwaniu ściany brzusznej matki i 3) z bezpośrednich obserwacji zarodków usuniętych operacyjnie ze względu na chorobę, która spowodowała konieczność sztucznego przerwania ciąży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>