Rozwój płodu

Życie nie rozpoczyna się w momencie narodzin, jak to wielu sądzi, ale z chwilą poczęcia, to jest w przybliżeniu na dziewięć miesięcy przed urodzeniem. Rozwój w okresie płodowym jest bardzo szybki i zmierza do ukształtowania organizmu zdolnego do wykonywania dużej ilości złożonych czynności na przestrzeni krótkiego czasu, to jest dziewięciu miesięcy. Narodziny stanowią tylko chwilową przerwę w normalnym rozwoju jednostki na skutek zmiany środowiska, to jest przejścia z organizmu matki do świata znajdującego się na zewnątrz organizmu matki.

Spekulacje dotyczące pochodzenia życia pojawiły się już w czasach starożytnych wśród ludów prymitywnych, jak również u ludzi cywilizowanych. Ponieważ ludy prymitywne nie traktowały narodzin dziecka jako wyniku współżycia płciowego, powstało wiele teorii o charakterze mistycznym, które próbowały wyjaśniać narodziny dziecka. Filozofowie greccy uznawali jednak fakt, że stosunek seksualny zawsze poprzedza narodzenie się niemowlęcia. W oparciu o tę wiedzę pojawiła się teoria, która głosiła, że kobieta jest jakby żyzną ziemią, w której nasienie mężczyzny zostało zasadzone. Rola matki, według tej teorii, polega na dostarczaniu pożywienia dla rozwijającego się dziecka, a źródłem tego pożywienia, jak przypuszczano, miała być krew z okresu miesiączkowania, której dopływ zostaje przerwany w okresie poprzedzającym narodzenie się dziecka. Nigdy jednak w czasach starożytnych nie uznano faktu, że matka wytwarza nasienie, które w połączeniu z nasieniem męskim daje początek nowemu życiu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>