Rozwój przebiega od reakcji ogólnych do specyficznych

We wszystkich fazach rozwoju motorycznego czy umysłowego początkowo reakcje dziecka są ogólne, zanim staną się specyficzne. W rozwoju płodowym czy też po urodzeniu ogólna aktywność poprzedza specyficzną. W żadnym czasie i w żadnych warunkach nie może zajść kolejność odwrotna. Na początku uwidacznia się to w czynnościach mięśni. Noworodek porusza całym swoim ciałem, zamiast poszczególnymi częściami ciała. Niemowlę macha rączkami w sposób bardzo nieskoordynowany. Są to przypadkowe ruchy dziecka, zanim stanie się ono zdolne do wykonywania czynności specyficznych, jak na przykład sięganie po coś. Tak samo przypadkowo kopie nogami, dopóki nie nauczy się koordynowania mięśni nóg w taki sposób, aby móc pełzać, czołgać się lub chodzić.

Niemowlę widzi duże przedmioty, zanim będzie mogło zobaczyć małe przedmioty, ze względu na to, że na początku ruchy oka nie są dostatecznie skoordynowane w kierowaniu na małe przedmioty. Tę samą prawidłowość można zaobserwować w podawaniu przedmiotu. Kiedy niemowlę wyciąga po raz pierwszy rękę po przedmiot, używa ono nie tylko obu rąk, ale jednocześnie jego nogi i całe ciało są zajęte tą czynnością. Około szóstego miesiąca życia ruchy sięgania po przedmiot obejmują ruchy obu rąk, a później, około pierwszego roku życia, ruchy jednej ręki. W uczeniu się nowej sprawności, jak na przykład ubierania się, początkowo całe ciało bierze udział w tej czynności. Wraz z poprawą sprawności aktywność ciała ogranicza się tylko do rąk. Dzieci wykonują najpierw rzeczy proste, zanim będą wykonywały czynności bardziej złożone (Ames, 1940).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>