Rozwój społeczny

W filmie tym są podkreślone przyczyny wywołujące zmiany w społecznym zachowaniu się dzieci w różnych okresach ich życia. Sposób, w jaki dzieci bawią się ze sobą, wywiera poważny wpływ na późniejszy ich stosunek do życia. W wieku 1 i lh roku życia małe dziecko jest biernym widzem na scenie życia społecznego. Cieszy się, gdy jest samo, zdobywa doświadczenie w swoim otoczeniu i staje się coraz bardziej niezależne. Dziecka nie należy zmuszać do posłuszeństwa. W wieku dwóch lat dziecko lubi obcować z drugim dzieckiem, ale bawi się jeszcze samo. W wieku trzech lat pojawia się zabawa zespołowa. W tym okresie nie zaznaczają się różnice społeczne wśród dzieci. Kłótnie są częste, ale szybko przemijają. U dzieci trzy- i czteroletnich zaznacza się wzrost wyobraźni w zabawach. Dzieci czteroletnie są dosyć aktywne. Zaznacza się u nich wzrost kontroli mięśni. Różnice w zabawach są wynikiem zachodzących różnic płciowych. W piątym roku życia zabawy mają charakter bardziej zorganizowany i trwały. Pojawiają się tendencje do kierowania zabawą. W szóstym roku życia tworzą się oddzielne grupy dziewcząt i chłopców, a wpływ tych grup na kształtowanie się psychiki dziecka jest duży. Popularność zaznacza się w tym okresie jako cecha osobowości. Wszystkie jednak’ zespoły cech osobowości są jeszcze niewyraźne i zachodzą jedna na drugie. Jednakże w każdym okresie życia zaznacza się coraz to bardziej określona struktura społecznego zachowania się dziecka. Dzieci starsze szukają naturalnych przywódców, a wraz z ich rozwojem społecznym pojawia się konflikt pomiędzy lojalnością w stosunku do grupy a lojalnością w stosunku do rodziny. Z chwilą gdy dziecko zetknie się z problemem społecznym i próbuje go rozwiązać w każdym okresie swojego życia, rozsądek rodziców może dopomóc mu, aby mogło ono łatwiej i szybciej przystosować się do nieuniknionych warunków życia społecznego. Film jest skorelowany z rozdziałem IX i XVI.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>