ROZWÓJ SYSTEMU NERWOWEGO

Rozwój systemu nerwowego jest bardzo szybki przed urodzeniem oraz w pierwszych trzech lub czterech latach po urodzeniu. Rozwój w okresie płodowym, jak wykazano w rozdziale poświęconym rozwojowi piodu, obejmował zasadniczo wzrost liczby i wielkości komórek nerwowych. Natomiast w okresie po urodzeniu rozwój dotyczy zasadniczo wzrostu niedojrzałych komórek nerwowych, które są już obecne przy urodzeniu, a nie formowania się nowych komórek. Po skończonych trzech lub czterech łatach życia rozwój systemu nerwowego postępuje naprzód, jednakże już w wolnym tempie.

Rozwoju mózgu nie można badać bezpośrednio, ale można go określić za pomocą badań zmysłów lub zewnętrznych pomiarów rozwoju czaszki dzieci żyjących. Pomiary te wykazują, że rozwój mózgu następuje bardzo szybko w okresie od urodzenia do czwartego roku życia, a od czwartego do ósmego roku życia tempo rozwoju mózgu jest wolniejsze, po czym znów wzrasta stopniowo, dopóki dziecko nie osiągnie szesnastu lat życia, kiedy to mózg ma już dojrzałą wielkość. Ze względu na to, że w ciągu pierwszych miesięcy życia kości czaszki są luźno połączone za pomocą błony, między krawędziami błony znajduje się obszerna przestrzeń, która sprzyja rozwojowi kości czaszki. .

Po urodzeniu mózg dziecka waży przeciętnie 350 g, natomiast mózg człowieka dorosłego waży 1260 do 1400 g. Po urodzeniu waga mózgu dziecka wynosi 25% wagi mózgu dorosłego, w okresie dziewięciu miesięcy życia wzrasta do 50%, przy końcu drugiego roku życia wynosi 75%, w wieku czterech lat – 80%, a w okresie sześciu lat osiąga 90% wagi mózgu człowieka dorosłego. Aby wykazać, jak szybko mózg rośnie we wczesnym dziecięctwie w porównaniu z późniejszym okresem dziecięctwa, stwierdzono, że po urodzeniu waga mózgu wynosi Vs wagi całego ciała, w dziesiątym roku 1/so i w okresie dojrzewania V«.

Mimo że tempo wzrostu wielkości mózgu jest bardzo wolne w okresie dojrzewania, ponieważ na początku tego okresu osiąga on prawie wagę mózgu dorosłego, to jednak w tkance mózgowej zachodzi ciągły rozwój. W ósmym roku życia mózg ma prawie dojrzałą wielkość, jednakże rozwój nie jest jeszcze zakończony całkowicie, szczególnie gdy chodzi o drogi asocjacyjne miedzymózgowe oraz kształtowanie się substancji szarej. Rozwój zachodzi więc wewnątrz tkanki nerwowej i nie może być mierzony w pojęciach wielkości lub wagi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>