Ruchliwość płodu – kontynuacja

Badania nad przyczynami różnic aktywności płodu wykazały, że aktywność ta zależy od pewnych czynników, które jej towarzyszą. Po wykonanej przez matkę pracy, liczba ruchów była najmniejsza w ciągu pierwszych 5 minut, potem stopniowo wzrastała w okresie 30 minut, a po upływie tego czasu była zbliżona do ilości ruchów zaobserwowanych po śnie. Przypuszcza się, że obniżenie się aktywności zarodka po wykonanej przez matkę pracy jest wynikiem większego zapotrzebowania w tym czasie na dostawę tlenu niezbędnego dla życia płodu (Schmei- dler, 1941). Zmęczenie matki przyczynia się raczej do wzrostu niż do obniżenia się aktywności płodu (Harris i Harris, 1941). Najczęstsze i najgwałtowniejsze ruchy płodu pojawiają się wówczas, gdy matka jest zmęczona (Sontag i Richards, 1938). Zarodek wykazuje równomierną ruchliwość, gdy matka jest zajęta innymi czynnościami niż jedzeniem. ła. Najbardziej podstawowymi odruchami są odruchy połykania, dłoniowy, zginania, odruch Babińskiego, które pojawiają się pomiędzy czwartym a piątym miesiącem życia płodowego. Przy urodzeniu wszystkie inne odruchy są już obecne. Ze względu na dojrzewanie nerwów i mięśni, ogólna aktywność na bodźce zewnętrzne pojawia się nie wcześniej niż w trzecim miesiącu życia płodowego. Najpierw zaznacza się ona w okolicach głowy. Później ogólne ruchy stają się spontaniczne i nie są pobudzane przez bodźce zewnętrzne. Pomiędzy czwartym a piątym miesiącem płód przejawia bardziej zróżnicowaną aktywność, kiedy to głowa jego porusza się niezależnie od tułowia, a ramiona i nogi – bez udziału ruchów głowy (Gilbert, 1939: Barker i inni, 1943: Gesell, 1949: Carmichael, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>