Ruchliwość płodu

Indywidualne różnice w ruchliwości zostały zaobserwowane i przekazane przez matki. Niektóre zarodki są aktywne prawie w 75%>, a inne zaledwie w 5#/o. Pojawiają się różnice w typie reakcji zarodków, jak również w liczbie i częstotliwości ruchów. Niektóre zarodki ciągle obracają się i kręcą, natomiast inne pozostają przez- dłuższy czas w tej samej pozycji, ale kopią i szturchają rękami i nogami, niektóre mają drgawki prawie każdego dnia, inne wcale. W pierwszym miesiącu wyczuwalnych ruchów płodu zaznacza się największy wzrost siły i liczby ruchów płodu. Od tego czasu aż do 9 miesiąca księżycowego zaznacza się regularny wzrost siły i liczby ruchów, chociaż z dnia na dzień zaznaczają się duże różnice w ich liczbie (Newberry, 1941: Harris i Harris, 1946: Hooker, 1951). W ostatnim miesiącu księżycowym ciąży liczba i intensywność ruchów nie zmienia się, co może być spowodowane uciskiem macicy na głowę zarodka, hamującym ruchy płodu, albo całkowitym wypełnieniem się macicy ciałem płodu, wskutek czego zmniejsza się przestrzeń potrzebna do wykonywania ruchów (Newberry, 1941).

We wczesnym okresie zarodkowym głowa płodu przejawia większą aktywność niż nogi. Stopniowo, w miarę postępu ciąży, aktywność okolic nóg jest równa aktywności okolic głowy. Wskazuje to na działanie prawa kierunku rozwojowego (Kellog, 1941: Hooker, 1951). Zarodek jest przeważnie bardziej aktywny przy końcu dnia niż rano, co wskazuje na to, że zmęczenie matki może wpływać na aktywność dziecka (Harris i Harris, 1946). Wraz z rozwojem zarodka obniża się liczba oddzielnych okresów jego ruchliwości, ale długość tych okresów wzrasta od około 4 sek, przeciętnie w 170 dniu ciąży do 33 sek. przeciętnie w 256 dniu ciąży (Kellog, 1941).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>