Ruchy specyficzne

Warunki środowiskowe, Na aktywność noworodka wpływają również warunki środowiskowe. Światło jest czynnikiem utrudniającym normalne zachowanie się dziecka, a nasilenie światła wpływa jeszcze bardziej pobudzająco. Ciemność natomiast zmniejsza aktywność ciała, zwłaszcza gdy dziecko przechodzi z pokoju jasnego do ciemnego (Irwin i Weiss, 1934: Redfield, 1939 a: Irwin, 1941). Bodźce dźwiękowe wpływają również na aktywność małych dzieci. Barwa bodźca jest mniej ważna niż jego siła i czas trwania dźwięku. Dzieci płaczące reagują najsłabiej na bodźce dźwiękowe, gdy tymczasem niemowlęta czuwające i mało aktywne reagują najsilniej (Pratt, 1954 a: Stubbs, 1934). Aktywność noworodka jest ograniczona ubraniem i przykryciem. Gdy czynniki te zostaną usunięte, aktywność wzrasta (Irwin i Weiss, 1934 a). Nie wydaje się, ażeby aktywność organizmu zależała od zmiany temperatury wahającej się między 74 a 88° F, albo od zmian wilgotności wynoszącej 22 do 90% (Pratt, 1930).

Ruchy specyficzne. Ruchy specyficzne noworodka podzielono na dwie grupy: a) odruchy, b) reakcje ogólne. Różnica między nimi polega tylko na złożoności. Badań nad odruchami było bardzo wiele.

Odruchy. Do najważniejszych odruchów noworodka, które przejawiają swoją aktywność tuż po urodzeniu lub wkrótce po urodzeniu należą: źrenicowo-rogówkowy, spojówkowy, wargowy, językowy, podbródkowy, oddychania, darwinowski (chwytania), ścięgnowy – Achillesa, rzepkowy, odruch mięśnia trójglowego, odruch mięśnia dwugłowego, brzuszny, mosznowy, odruch Moro, ssania, trzewiowy, odruch zginania, kolanowy, gardłowy, odruch działania serca, kichania, Babińskiego (występuje on przy podrażnieniu stopy – wówczas duży palec podnosi się do góry) i inne. Zaledwie kilka odruchów pojawia się wraz z wiekiem. Zmiana w kierunku silniejszych lub słabszych reakcji pojawia się między siedemnastą a dwudziestą piątą godziną po urodzeniu (Haney i McGraw, 1932). Odruch ssania może być wywołany przez dotknięcie wargi lub policzka albo poprzez lekkie uderzenie dziecka w czasie snu (Norval, 1946). Niemowlęta karmione piersią przejawiają silniejszy odruch ssania niż niemowlęta karmione butelką albo z kubka. Jednakże niemowlęta karmione piersią wykazują w pierwszych trzech dniach życia słabsze łaknienie niż niemowlęta karmione butelką i kubeczkiem (Davis i inni, 1948).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>