Skutki chorób

Jak dalece choroby wpływają na rozwój fizyczny dziecka, to zależy od ostrości, długości i istoty choroby. Spadek na wadze jest nieunikniony w każdym przypadku choroby, bez względu nawet na jej lekki przebieg. Choroba przebiegająca długo i ostro może spowodować zahamowanie w rozwoju wysokości ciała. Zwykłe choroby przeważnie nie wywierają trwałego wpływu na rozwój fizyczny dzieci szkolnych (Palmer, 1936: Hardy, 1943: Evans, 1944). Mogą pojawić się chwilowe skutki choroby, jednakże rozwój dzieci, które wcześnie przebyły choroby, nie wykazuje żadnych odchyleń w porównaniu z rozwojem dzieci, które uchroniły się od chorób.

Zmiany w rozwoju kości zachodzą tylko w czasie ostrych chorób. Pojawiają się uszkodzenia kości, a tempo rozwoju wielkości i dojrzałości kręgosłupa może być osłabione'(Harris, 1933: Todd, 1938: Francis, 1939: Bayley, 1943: Sontag i Lipford, 1933). Zniekształcenia kości pojawiają się na skutek przebytej krzywicy lub polio (Dunham i Thoms, 1945). Mięśnie tracą swoją siłę i stają się bardziej zwiotczałe oraz ujawnia się skłonność do szybkiego męczenia się. Anemia na ogół pojawia się po chorobach które mają ostry przebieg. Niektóre choroby pozostawiają trwałe skutki, jak na przykład wady serca po reumatyzmie albo uszkodzenia mózgu w następstwie porażenia mózgu (zapalenia opon mózgowych) (Breckenridge i Vincent, 1955).

Jest oczywiste, że przedłużająca się choroba wywiera wpływ na samopoczucie dziecka w jego pracy szkolnej. Im dłużej pozostaje ono chore i im bardziej ostry jest przebieg choroby, tym większy może wywrzeć wpływ na pracę dziecka w szkole. Chore migdałki i złe odżywianie wywierają najczęściej złe skutki (Woofter, 1940). Choroba może być punktem wyjściowym niewłaściwego zachowania się, a szczególnie może się przejawić w trudnościach przy jedzeniu. Dzieci otoczone specjalną troską w czasie choroby stają się często agresywne i wymagające po powrocie do zdrowia (Breckne- ridge i Vincent, 1955). Jeżeli choroba zmusza do umieszczenia w szpitalu, to małe dzieci, które nie są przyzwyczajone do rozłąki z rodzicami, zachowują się inaczej niż dzieci, które często przebywają oddzielnie (Prugh i inni, 1953).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>