Skutki porodu

Badania nad skutkami różnych rodzajów porodu ujawniły, że nawet poród naturalny, spontaniczny, nie jest pozbawiony pewnych następstw. Pewne powikłania mogą wystąpić jeszcze przed porodem, to jest wtedy, kiedy następuje przedwczesne odklejanie się łożyska lub też w przypadku zaburzeń w krążeniu, które utrudniają dostarczenie pożywienia dla płodu. Poważne następstwa może mieć niedostateczne utlenienie mózgu albo brak substancji odżywczych. W czasie porodu może zaistnieć a n o k s j a, to jest przerwanie dostawy tlenu do mózgu przy przedostawaniu się główki przez kanał porodowy, albo może nastąpić krwotok czaszkowy lub okoloczaszkowy (Benda, 1954). Ucisk na kości może spowodować złamanie kości: może również nastąpić czasowe lub stałe uszkodzenie niektórych ośrodków nerwowych albo narządów zmysłowych, jak oczy lub uszy (Pratt, 1954). W celu stwierdzenia, czy zwykły, normalny poród pozostawia jakieś ślady uszkodzeń mózgu lub wpływa na złe funkcjonowanie mózgu w pewnym okresie, które ujawniono za pomocą elektroencefalogramów, robiono zdjęcia fal mózgowych noworodków bezpośrednio po urodzeniu. Ujawniły one minimalne zaburzenia wskazujące tylko na tymczasowe uszkodzenia mózgu (Ellingson i Lindsley, 1949).

Powikłane porody, z których wiele wymagało użycia kleszczy, powodują więcej uszkodzeń niż porody naturalne. Uszkodzenie może nie ujawniać się do kilku miesięcy, a nawet do kilku lat po porodzie. Może ono mieć charakter przejściowy albo stały (Benda, 1934, Usdin i Weil, 1952). Anoksja, uszkodzenie mózgu i uszkodzenie innych części systemu nerwowego, jak również uszkodzenie organów zmysłowych lub złamania kości są znacznie częstsze przy porodach powikłanych, odbywających się przy użyciu narzędzi, niż przy porodach naturalnych. Brak motorycznej koordynacji, paraliż mózgu i niski stopień inteligencji są często następstwem porodów powikłanych (Doli i inni, 1932: Benda i inni, 1951: Benda 1954: Pratt, 1951).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>