Smak i węch

Badanie wrażliwości na bodźce smakowe u noworodków ujawniło, że noworodek ma bardziej rozwinięty narząd zmysłu smaku niż wzroku i słuchu. Wyraźne reakcje na bodźce smakowe zaznaczają się już w pierwszym tygodniu życia. Reakcje noworodka na bodźce słodkie są zasadniczo pozytywne i przejawiają się w zadowoleniu podczas ssania, natomiast reakcje na bodźce słone, kwaśne i gorzkie są w większości negatywne i przejawiają się w reakcji niezadowolenia. Oddychanie i krążenie najmniej ulegają wpływom bodźców słodkich, nieznaczne zaś zaburzenia wywołują w nich bodźce kwaśne i gorzkie. W progach smakowych występują jednak znaczne indywidualne różnice (Pratt i inni, 1930, Shirley, 1931a: Dockeray, 1934: Pratt, 1954).

Węch. Stosując w badaniach eksperymentalnych takie bodźce, jak smrodzienica, olej dippeli, kwas octowy, opary amoniaku, benzyna, spirytus zmieszany z sokiem pomarańczowym i wyciągiem z pelargonii oraz mleko matki, wykazano, że zmysł powonienia jest u noworodków dobrze rozwinięty. Ta w wysokim stopniu rozwinięta wrażliwość zmysłowa ujawnia się w takich reakcjach, jak ruchy skręcania się, krzyk, grymasy, ssanie. Można było obserwować je w pierwszej godzinie po urodzeniu. Reakcje na bodźce węchowe pojawiają się podczas snu noworodka, jak również podczas czuwania. Niechęć do przyjmowania piersi ujawniła się wówczas, gdy pierś była natarta na przykład benzyną. Najbardziej skutecznymi bodźcami wywołującymi u noworodków określone reakcje okazały się amoniak i kwas octowy, chociaż noworodki reagują także na bodźce słabe, jak na przykład zapach waleriany i koniczyny, oraz wykazują zdolność do rozróżniania zapachów. Wśród różnych noworodków, jak również u tego samego noworodka, znaczne różnice indywidualne ujawniały się z dnia na dzień (Pratt i inni, 1930: Disher, 1943: Pratt, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>