Specyficzne funkcje rozwoju

W drugim roku małe dziecko chodzi i biega, wymawia słowa i zdania. Zaczyna kontrolować czynności pęcherza i kiszki odchodowej. W tym wieku potrafi już identyfikować osoby i uznaje własność osobistą.

W trzecim roku życia mówi zdaniami i używa słów do wyrażania myśli. Zaczyna rozwijać się u dziecka dążność do rozumienia swego środowiska oraz dostosowania się do wymagań kulturalnych,

W czwartym roku zadaje niezliczoną liczbę pytań, dostrzega analogię, przejawia tendencję do generalizowania i tworzenia pojęć. W otoczeniu rodziny staje się już zależne od samego siebie.

W piątym roku życia dziecko wykazuje dojrzałość w kontroli moto- rycznej. Umie podskakiwać i przeskakiwać. W rozmowach posługuje się normalną wymową. Potrafi wygłaszać dłuższe opowiadania. Woli zabawy twórcze. Przejawia uczucie dumy ze swego ubrania i swych  czynów. Wykazuje pewność siebie i umie współżyć w swoim małym świecie (Gesell, 1954, s. 339). Ogólną prawidłowość rozwoju płodowego i po urodzeniu przedstawia rys. 4.

Specyficzne funkcje rozwoju. Nie tylko ogólny rozwój przebiega zgodnie z ustaloną prawidłowością, ale również specyficzne funkcje rozwoju dziecka, takie jak na przykład motoryka, zabawa i rozwój społeczny przebiegają także według pewnej prawidłowości. W odniesieniu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>