Społeczne organizacje opieki nad dzieckiem

Czasopisma poświęcone badaniom dziecka. Zainteresowania badaniami nad dzieckiem zostały pogłębione wydaniem czasopisma „Pedagogical Seminary” (Seminarium Pedagogiczne), które było założone przez Halla w 1891 roku. W czasopiśmie tym ukazały się artykuły omawiające wszystkie właściwości rozwoju jednostki. Metoda kwestionariusza, spopularyzowana przez Halla, przyczyniła się do szybkiego zgromadzenia materiału dotyczącego różnych właściwości rozwoju umysłowego dziecka we wszystkich jego fazach. W dwa lata później Sully, założyciel Brytyjskiego Towarzystwa Badań nad Dzieckiem, zaczął wydawać czasopismo „Studies in Childhood” (Studia nad Okresem Dziecięctwa), które pod wieloma względami przypominało Halla „Pedagogical Seminary”. Następnie ukazały się: „Child Study Monthly” (Miesięcznik Badań nad Dzieckiem) w 1895 roku, niemieckie czasopismo „Die Kinderfehłer” w 1896 roku, „The Pedologist” (Pedolog) w Anglii w 1899 roku, pismo poświęcone okresowi adolescencji „Journal of Adolescence” i „Die Kinder Seele” (Dusza Dziecka) w 1900 roku oraz „Biulettin de la société libre pour l’étude psychologique de l’enfant” (Biuletyn Towarzystwa Zajmującego się Badaniem Psychologicznym Dziecka) we Francji w 1901 roku.

Społeczne organizacje opieki nad dzieckiem. W drugiej połowie dziewiętnastego wieku pojawiło się kilka organizacji, mających specjalnie za zadanie roztaczanie opieki nad dzieckiem. W roku 1868 otwarto w Bostonie pierwszy publiczny plac zabaw dla dzieci, a w 1875 roku założono towarzystwo mające na celu ochronę dzieci przed okrucieństwami. Pierwszy przytułek dla dzieci w New Yorku założono w 1887 roku, a pierwsze sądy dla nieletnich powstały w Denver, Bostonie, Chicago i New Yorku w latach od 1898 do 1900 roku. W roku 1899 opublikowano pierwszą książkę zajmującą się wychowaniem rodziców, a napisaną przez Florence H. Winterburn pt. From the child’s standpoint (Z punktu widzenia dziecka).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>