Społeczne przystosowanie się dzieci urodzonych przedwcześnie

Zagadnienie, w jaki sposób dzieci urodzone przedwcześnie reagują na stosunki pomiędzy ludźmi i na sytuacje społeczne oraz, jakie są formy ich przystosowań, było badane przez wielu psychologów. Na ogół badania wykazały, że we wczesnych latach życia formy przystosowania się są wyższe niż u dzieci starszych. Stwierdzono, że w niemowlęctwie osobiste społeczne zachowanie się jest bardziej zaawansowane (Mohr i Bartelme, 1930) i przejawia się w takich reakcjach, jak śmiech i spostrzeganie ludzi, a nie w czynnościach motorycznych (Jersild, 1954). Inne badania wykazały, że niemowlęta urodzone przedwcześnie są wstydliwe i bardziej przywiązane do matki (Shirle, 1939) oraz wykazują więcej reakcji zależnych, takich jak na przykład chowanie głowy na łono matki, czepianie się matki i zwracanie się do niej o pomoc i pochwalę, niż niemowlęta urodzone w normalnym terminie. Można to wyjaśnić tym, że ze względu na fizyczną słabość niemowlęcia przy urodzeniu istnieje wśród rodziców tendencja do otaczania dziecka przedwcześnie urodzonego większą czułością. Ma to wpływ na kształtowanie się niektórych cech osobowości (Hess i inni, 1934).

Jak stwierdzono, dzieci urodzone przedwcześnie nastręczają w latach przedszkolnych więcej trudności wychowawczych. Odnosi się to zwłaszcza do jedzenia (Drillien, 1948). Podczas gdy Alm (1953) twierdzi, że w 20 roku życia nie zaznaczają się istotne różnice w społecznym przystosowaniu się chłopców urodzonych przedwcześnie, to Howard i Morrel (1952) na podstawie badań dziewcząt i chłopców wyprowadzają inne wnioski. Według nich, dzieci urodzone przedwcześnie przystosowują się gorzej niż dzieci urodzone w normalnym terminie. Większa część grupy, którą badali, przystosowywała się gorzej. Na podstawie analizy przypadków okazało się, że na 22 badane osoby 12 należało do typu uległego, pasywnego, a 8 było bardzo agresywnych. Uważali oni, że na złe przystosowanie się badanych wcześniaków największy wpływ miały takie czynniki, jak słaba odziedziczona konstytucja fizyczna, brak czułości ze strony matki bezpośrednio po urodzeniu lub nadmierna troskliwość w okresie późniejszym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>