Stan zdrowia matki

Odczuwanie ostrego głodu przez kobiety pochodzące ze wszystkich grup ekonomicznych wywiera w okresie płodowym ujemny wpływ na ich potomstwo. W czasie oblężenia Leningradu przez Niemców od 1941 do 1943 roku liczba martwych urodzeń podwoiła się, a liczba przedwczesnych porodów była znacznie wyższa. Ogólne obniżenie żywotności i częste wrodzone zmiękczenia kości czaszki były wtedy powszechnym zjawiskiem (Antonow 1947). Te same skutki zauważono w czasie okupacji Holandii przez Niemcy w zimie od 1944 do 1945 roku. Kiedy poprawiły się warunki w dostawie pożywienia, wówczas waga i długość urodzonych niemowląt powróciła do poprzednich norm oraz zmniejszyła się liczba przedwczesnych i martwych porodów (Smith, 1947),

Stan zdrowia matki. Każdy chorobowy stan organizmu matki, który wpływa na ogólny metabolizm, będzie wywierać w pewnym stopniu wpływ na rozwój zarodka. Do najbardziej poważnych chorób zalicza się: a) S y f i 1 i s, który nazywa się często „wielkim zabójcą nieurodzonych”. Powoduje on często poronienia, martwe porody, wrodzony niedorozwój umysłowy, ślepotę albo głuchotę. Bakterie syfilisu znajdujące się we krwi któregokolwiek z rodziców mogą uszkodzić części komórek płciowych przed zapłodnieniem lub zarodek może ulec zarażeniu przed lub w czasie narodzin. W wyniku tego może urodzić się dziecko upośledzone fizycznie lub umysłowo, b) Rzeżączka, którą często nazywa się „wielkim sterylizatorem”, ponieważ jest bardzo poważnym czynnikiem bezpłodności kobiet lub mężczyzn. Choroba ta może także mieć szkodliwy wpływ na wzrok dziecka. W tym czasie, kiedy ono przechodzi przez kanał porodowy, następuje wrodzona ślepota. Z tego też względu większość stanów Ameryki Północnej wprowadziła zarządzenie stosowania niektórych środków profilaktycznych, a mianowicie zastrzykiwanie wszystkim noworodkom do oczu po jednej kropli jednoprocentowego roztworu azotanu srebra h c) Niedoczynność gruczołów

Tego rodzaju środki profilaktyczne są już w Polsce stosowane od dawna (przyp. tłum.). wywiera znaczny wpływ na rozwój zarodka, jednakże wiadomości medyczne dotyczące ich wpływu są jeszcze nadal bardzo skąpe. Im bardziej zaznacza się niedoczynność tarczycy u młodszego zarodka, tym silniej uwidacznia się jego anormalny rozwój.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>