Struktura systemu nerwowego

Organy wewnętrzne są nie tylko dobrze rozwinięte, ale już w niektórych przypadkach zaczynają funkcjonować przy końcu trzeciego miesiąca księżycowego. Przy końcu piątego miesiąca księżycowego zajmują to samo miejsce w organizmie, co u dorosłych. Między czternastym a szesnastym tygodniem życia można rozpoznać uderzenia serca płodu za pomocą stetoskopu. Tempo bicia serca wykazuje tendencje do obniżania się w miarę wzrostu okresu ciąży, chociaż jest ono nadal wysokie i mniej zmienne niż tętno serca nowonarodzonego dziecka. Tempo bicia serca płodu w czasie jego aktywności jest bardzo zmienne i dochodzi od 30 do 40 uderzeń na minutę, a potem szybko opada (Sontag i Richards, 1938). Jest ono dwa razy szybsze niż tętno serca matki (Gesell, 1949). Pojawiają się również zmiany w krążę- n i u, a ruchy klatki piersiowej uzupełniają akcję serca zarodka (Carmichael, 1954). Pojawiają się ruchy w narządach trawiennych jako wynik pobudzenia wewnętrznego w początkowej fazie okresu zarodkowego. W trzecim miesiącu nerki rozpoczynają swą funkcję, a zużyte przez nie produkty przechodzą przez łożysko i zostają usunięte z organizmu matki. Gruczoły wytwarzające adrenalinę są największe w czwartym miesiącu okresu zarodkowego, podczas gdy tarczyca wzrasta równomiernie po tym okresie (Ekholm i Niemineva, 1950) . Przy końcu czwartego miesiąca fazy zarodkowej formuje się większość zasadniczych ośrodków kostnych (Noback i Robertson, 1951) .

Struktura systemu nerwowego, niezbędna dla wytworzenia odruchów, pojawia się w okresie embrionalnym przy końcu trzeciego miesiąca księżycowego i obejmuje nerwy obwodowe, zwoje, rdzeń pacierzowy oraz przednie i tylne korzonki. Wkrótce pojawiają się wypustki w kształcie nitek, które później przekształcają się w aksony i dentryty neuronów. Stwierdzono, że w piątym miesiącu płód posiada kompletną liczbę neuronów, chociaż wiele z nich jest jeszcze w stanie niedojrzałym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>