ŚWIADOMOŚĆ NOWORODKA

W jaki sposób przedstawia się świat noworodkowi i czego jest on świadomy, gdy po raz pierwszy obserwuje swoje środowisko, w którym przebywa od urodzenia? Przez długie lata na tym zagadnieniu koncentrowały się różnego rodzaju spekulatywne zainteresowania. I właśnie ze względu na spekulatywny charakter badań nie mamy dobrych wiadomości i możemy tylko przypuszczać, na podstawie zachowania się noworodka, co zachodzi w jego umyśle i co on spostrzega w pierwszych dniach po urodzeniu. Ograniczone wiadomości, jakie posiadamy, po- we wszystkich częściach ciała. Uzewnętrznia się ona, gdy pojawi się odruch uderzeniowy. Niektóre części ciała są jednak bardziej wrażliwe niż inne. Błona śluzowa warg na przykład jest mocno wrażliwa, natomiast skóra tułowia, uda, przedramienia jest słabiej uwrażliwiona. Bodźce na zimno wywołują natychmiastowe i bardziej wyraźne reakcje niż bodźce na ciepło. Zaobserwowano również różnice zachodzące w reakcjach ssania na zmiany temperatury mleka (Pratt i inni, 1930: Jensen, 1932: Pratt, 1954). Wrażliwość na ból jest słaba w czasie pierwszego lub drugiego dnia życia noworodka. Najwrażliwszym miejscem są podeszwy, stopy, wargi, rzęsy, błona śluzowa nosa i skóra czoła. Ciało, łokcie, nogi i ręce są mniej wrażliwe niż u dorosłych. Reakcje bólu nie tylko ujawniają się wcześniej w przednich częściach ciała, ale rozwijają się one znacznie szybciej aniżeli w tylnych zakończeniach ciała. Jest to związane z faktem, że twarz noworodka jest bardziej niż nogi wrażliwa na bodźce bólu, co zaznacza się szczególnie w pierwszych dniach życia ‚noworodka. Sen przyczynia się do wzrostu progu wrażliwości, co przejawia się bardziej w reakcjach niezlokalizowanych i nieokreślonych niż w reakcjach zlokalizowanych w czasie snu (Sherman i inni, 1936: Crud- den, 1937: McGraw, 1941a: Pratt, 1954).

Wrażliwość organów wewnętrznych. Trudno ustalić, czy organiczne wrażenie na głód i pragnienie jest już rozwinięte zaraz po urodzeniu. Krzyk może być objawem albo tylko ogólnej niewygody, albo może być wywołany specyficznym samopoczuciem związanym z głodem i pragnieniem. Skurcze żołądka na głód pojawiły się bardzo prędko po urodzeniu. Różnią się one od takich samych skurczów osób dorosłych tylko tym, że u tych ostatnich pojawiają się znacznie częściej. Tego rodzaju wewnętrzne wrażenia przejawiają się prawie w całej aktywności dziecka (Pratt i inni, 1930: Richards, 1936: Pratt, 1954),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>