TEMPO ROZWOJU

Rozwój fizyczny czy psychiczny nie jest jednostajnym procesem, w którym co roku zaznacza się to samo tempo wzrostu. Tempo wzrostu jest nadzwyczaj szybkie w okresie płodowym, kiedy jednostka rozwija się z mikroskopijnie małej komórki zarodkowej do wielkości noworodka ważącego w przybliżeniu 3 kg i mającego długość około 50 cm h Po urodzeniu długość noworodka wynosi 0,3 wysokości osoby mającej osiemnaście lat życia. Wyjaśniając to w inny -sposób można powiedzieć, że po dziewięciu miesiącach życia wzrost niemowlęcia będzie wynosić w przybliżeniu Va wzrostu, jaki osiągnie w osiemnastym roku życia. Od poczęcia do narodzin waga jednostki wzrasta około 11 000 000 razy, a od urodzenia do dojrzałości waga ciała wzrasta tylko 22 razy. Znaczy to, że 99% wzrostu wagi przypada na okres płodowy (Scheinfeld, 1950).

Duża szybkość w rozwoju zaznacza się w okresie niemowlęctwa. Tak na przykład szybkie tempo rozwoju zaznacza się do trzeciego roku życia, z wyjątkiem pierwszych dwóch tygodni następujących bezpośrednio po urodzeniu, kiedy pojawia się okres zastoju, tak zwane plateau, w czasie którego noworodek przystosowuje się do nowego środowiska. Ażeby zrozumieć, jak szybko pojawiają się zmiany w rozwoju, należy porównać dziecko trzyletnie z noworodkiem. W tym okresie prawie każdy może

Waga i wzrost są podawane w miarach angielskich: 1 pound = 16 ounces: 1 kg = 2Vs pound (funta). Wysokość: 1 foot (stopa) = 12 inches (cali): 1 cm = E/s inches (przyp. tłum.). zaobserwować rozwój dziecka. Rozwój fizyczny odbywa się paralelnie z tak samo szybkim rozwojem umysłowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>