Towarzystwa zajmujące się badaniami dziecka

Dzięki wpływom Halla, dziecko zaczęto traktować jako odrębną jednostkę i prowadzić badania nad jego zdolnościami fizycznymi i umysłowymi nie uwzględniając jego wychowania. Tego rodzaju poglądy rozszerzyli w kraju studenci Iialla po skończonych studiach na Uniwersytecie Clark. Wkrótce zainteresowania badaniami dziecka przekształciły się w stałe zajęcia grupy psychologów i wychowawców. Ze szkół i uniwersytetów zainteresowania te przedostały się do rodziców.

Prawdą jest, że ukazały się setki badań dotyczących każdej fazy rozwoju życia dziecka, jednakże ze względu na słabą kontrolę, a w wielu wypadkach także ze względu na stosowanie nienaukowych metod, badania te od dawna straciły swoją wartość jako źródło wiedzy. Posłużyły jednak za podstawę do napisania pierwszych podręczników w Ameryce i jako takie odegrały bardzo ważną rolę, zanim nie zastąpiono ich stopniowo badaniami eksperymentalnymi. Ważnym i trwałym ich wkładem jest rozbudzenie zainteresowań badaniami nad dzieckiem.

Towarzystwa zajmujące się badaniami dziecka. W wyniku szeroko rozpowszechnionych, popularnych i naukowych zainteresowań badaniami nad dzieckiem, zaczęty powstawać zespoły zajmujące się badaniem dziecka, czasopisma naukowe, ogłaszające prace badawcze poświęcone różnym aspektom rozwoju dziecka, oraz organizacje mające na celu uświadamianie społeczeństwa o potrzebie stwarzania dobrych warunków dla rozwoju dziecka. W roku 1893 na Międzynarodowej Konferencji poświęconej wychowaniu, a zorganizowanej podczas trwania Międzynarodowych Targów w Chicago, Hall założył Towarzystwo Narodowe, które miało na celu psychologiczne badanie dzieci. Było to pierwsze towarzystwo badań nad dzieckiem w Ameryce. W następnym roku 1894, zorganizowano Wydział Badań nad Dzieckiem jako oddział Towarzystwa Narodowego zajmującego się wychowaniem. Bardzo szybko niektóre stany, jak Iowa, Illinois, Nebraska i Kansas, zorganizowały podobne towarzystwa badań nad dzieckiem. Ten kierunek badań nad dzieckiem dotarł do innych krajów, w których założono odpowiednie towarzystwa: w Anglii – w 1894 roku, w Polsce – w 1897 roku, w Niemczech – w 1899 i we Francji – w 1901 roku. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Badań nad Dzieckiem odbył się w Berlinie w 1906 roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>