Trojaczki

Wzajemne podobieństwo bliźniąt do siebie i wzajemna zależność wpływają na rozwój ich osobo wo ś c i. Istnieją trudności w wyodrębnianiu każdego z bliźniąt, a szczególnie bliźniąt identycznych (Le- zine, 1951), Nie pomaga to w rozwoju indywidualnych osobowości bliźniąt (Stains, 1951). Współzawodnictwo i antagonizm wywołane frustracją (Kent, 1949) prawdopodobnie odbijają się na strukturze ich osobowości. Bliźniak o skłonnościach dominowania rozwinie strukturę osobowości różną od struktury bliźniaka uległego. W odniesieniu do cech osobowości identyczne bliźnięta nie będą różniły się znacznie od bliźniąt nieidentycznych (Newman i inni, 1937: Carter, 1940: Newman, 1940: Gesell i Thompson, 1941: Gesell, 1954: Jones, 1954). Jednakże niezależnie od różnic, jakie zaznaczają się w dziejach małżeństw u poszczególnych bliźniąt, wszystkie bliźnięta, jako późniejsi starcy, wykazują podobne starcze psychozy. Jak zauważono, okres życia wśród bliźniąt identycznych różni się przeciętnie o 36,9 mieś. natomiast wśród bliźniąt nieidentycznych różnica okresu życia wynosi przeciętnie 78,3 mieś. (Kallman Sander, 1949).

Trojaczki. Przeprowadzono niewiele naukowych badań nad trojaczkami. Dostarczyły one jednak wartościowych danych, dotyczących zdolności trojaczków, a szczególnie wiele materiału zdobyto przy porównywaniu ich z bliźniętami i pojedynczo urodzonymi dziećmi. Można wyróżnić trzy typy trojaczków: identyczne, to znaczy wszystkie trzy pochodzą z tego samego zapłodnionego jaja: dwa identyczne i jedno nie- identyczne: trzy rówieśniki, z których każde pochodzi z oddzielnie zapłodnionego jaja (Anderson i Scheidemann, 1933). Ponieważ trojaczków jest znacznie mniej niż bliźniaków, większość badań ograniczyła się zaledwie do kilku kompletów trojaczków, które były dokładnie badane w celu określenia, jakie mają właściwości fizyczne czy psychiczne. Jedynie w przypadku badań trojaczków przez Howarda (1934, 1946, 1946a, 1947), w których zbadano ogółem 63 komplety trojaczków w wieku od 2 do 15 lat, użyto na raz do badań więcej niż 7 kompletów trojaczków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>