Trudne zachowanie się jednostki

Wiele form tak zwanego trudnego zachowania się jest normalnym zachowaniem się jednostki, typowym dla tego wieku, w którym one się pojawiają. Każdy okres rozwojowy ma pewne niewłaściwe formy zachowania, które przejawiają się normalnie w tym okresie, a przemijają, gdy dziecko przechodzi do następnego okresu rozwojowego. Szczegółowe badania nad właściwościami zachowania się trzy i półletnich dzieci ujawniły następujące formy charakterystyczne dla okresów braku równowagi: brak koordynacji fizycznej, obawa przed upadkiem, lęk przestrzeni: takie objawy zaburzeń emocjonalnych, jak: mruganie okiem, obgryzanie paznokci, jąkanie się, głuchota psychiczna, trudności w widzeniu, niepewność emocjonalna: takie problemy współżycia pomiędzy dorosłymi a dziećmi, jak: nadmierne zwracanie na siebie uwagi, wsty- dliwość, drażliwość, wybuchy emocjonalne i gwałtowne wyrażanie uczuć. W tym czasie zaznacza się intensywniejszy rozwój, zwłaszcza u chłopców, którzy początkowo rozwijali się wolniej. Stopniowo zachowanie staje się lepiej zorganizowane i zharmonizowane, co jest charakterystyczne dla początku okresu równowagi (lig i inni, 1949).

W przeciwieństwie do tego okresu, w którym występują trudności w zachowaniu się dziecka, istnieje okres – w wieku pięciu lat życia – kiedy jest ono zrównoważone. W tym wieku umie ono współżyć, staje się przyjazne, sympatyczne, kochające i chętne do pomocy. Po tym okresie równowagi następuje znowu okres braku równowagi, tak zwany wiek przekory, kiedy dziecko jest uparte, agresywne, wybuchowe, wymagające, oziębłe, obrażające się, zbyt dziecinne, zuchwałe i niegrzeczne (Gesell i lig, 1946). Kiedy dziecko rozpoczyna naukę w szkole, wówczas jego zachowanie jest na ogół poprawniejsze (Stendler i Young, 1950). W stanie równowagi pozostaje ono do okresu pubertalnego, kiedy to w organizmie dziecka zaczynają pojawiać się zmiany fizyczne (Furfey, 1926: Biihler, 1927: Leal, 1929: Wickman, 1929: Hurlock, McDonald, 1934: Hurlock i Sender, 1930: Stone i Barker, 1937: Long, 1941: Stolz i Stolz, 1951: Stouffer, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>