Trudności w zapłodnieniu

W końcu to, czy jednostka urodzi się sama czy też jako jedno z kilkorga dzieci urodzonych w tym samym czasie – jest także zdeterminowane w momencie zapłodnienia. Zagadnienie wielorakich porodów, ich przyczyn, różnych form i skutków, które odbijają się na całym życiu tych jednostek, omówimy szczegółowo w podrozdziale tego rozdziału który zajmuje się wielorakimi porodami.

Trudności w zapłodnieniu, Kiedy zdrowy plemnik łączy się ze zdrowym jajem we właściwym momencie w okresie życia jaja, jest duże prawdopodobieństwo, że plemnik zapłodni jajo. Jednak nie zawsze istnieją warunki sprzyjające zapłodnieniu. Gdyby stan taki trwał przez szereg miesięcy, to kobieta stałaby się bezpłodna i byłaby niezdolna do wydawania na świat potomstwa. W obecnych czasach wiedza lekarska posiada środki, za pomocą których można zapobiegać lub leczyć większość przyczyn bezpłodności, w wyniku czego wśród małżeństw pragnących mieć dzieci jest niewielka liczba bezdzietnych, w przeciwieństwie do przeszłości, kiedy przyczyny bezpłodności nie były tak dobrze znane jak obecnie.

Niemożność zapłodnienia jaja może być spowodowana wieloma czynnikami. Do najważniejszych czynników należy zaliczyć następujące:

– 1} Niesprzyjające warunki w organach rozrodczych kobiety, takie jak zbyt kwaśna wydzielina maciczna, która zabija plemniki, zrosty na jajnikach powstałe na skutek przebytych zapaleń albo obecności obcych ciał w organach rozrodczych.

– 2) Zmniejszona żywotność jaja spowodowana słabym zdrowiem, brakiem witamin lub niedostatecznym działaniem gruczołu w organizmie kobiety oraz podeszłym wiekiem. Niedoczynność tarczycy lub przysadki mózgowej przedłuża okres dojrzewania jaja i owulacji, co powoduje, że jaju nie wystarczają własne zapasy żółtka, aby mogło ono przetrwać okres, dopóki nie zostanie zapłodnione.

– 3) Osłabiona żywotność plemników. Nawet u zdrowego mężczyzny, jak ustalono, około 12% komórek rozrodczych jest niewłaściwej wielkości i kształtu lub zdeformowanych w jakiś inny sposób. U mniej zdrowych mężczyzn, cierpiących na niektóre choroby wynikające z niedoczynności gruczołów lub u niedożywionych albo ze zmniejszoną żywotnością w starszym wieku, pojawia się znaczny procent komórek wadliwych. W takich warunkach pojawia się u osobnika mniejsza liczba komórek rozrodczych niż normalnie. U mężczyzn o słabym zdrowiu lub bardzo starych plemniki mogą być mało aktywne. Aby osiągnąć jajo, plemnik musi dostać się do jajowodu, w którym jajo jest poruszane w dół, na skutek skurczów mięśni ścian przewodu i płynów otaczających jajo. To wszystko wymaga dużej żywotności plemników. W momencie zetknięcia się z jajem plemnik musi posiadać jeszcze dosyć siły żywotnej, aby móc przedostać się przez zewnętrzną ścianę jaja. Tylko zdrowe plemniki mogą dokonać ostatecznego zadania w swojej egzystencji (Thoms. 1954: Ditzkinson, 1955),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>