Uczucia dzieci

Film ilustruje najważniejsze uczucia w okresie dzieciństwa: ciekawość, strach, gniew, zazdrość i radość. Reakcje niemowlęcia są intensywne, a to z tego względu, że ma ono mało doświadczenia potrzebnego w nowych sytuacjach życiowych. Wczesne emocje wywołują czynniki wewnętrzne, późniejsze zaś czynniki zewnętrzne. Ciekawość jest naturalnym przeżyciem niemowlęcia wywołanym wieloma nowymi interesującymi przedmiotami. Jest ona w większości przypadków wynikiem dotykania i smakowania. Powinna być ona również specjalnie rozwijana u dziecka. Strach jest naturalnym przeżyciem, lecz nie powinien przekształcić się w nawyk. Nagłe, obce i głośne bodźce wywołują u dzieci strach. Na filmie ukazano również, w jaki sposób powszechne przyczyny strachu znikają między szóstym a dziesiątym rokiem życia. Po tym okresie przeważnie strach zanika. Dokładne uczenie się może zapobiec lub złagodzić strach pojawiający się w okresie dziecięctwa, jak również może powodować zmniejszenie się przejawów złości. Złość jest wywołana frustracją. Tego rodzaju przeżycia ukazane są na filmie z punktu widzenia dziecka. Najlepszym antidotum na złość dziecka jest zorganizowanie mu rozrywki, zrozumienie, że dziecko jest niezdolne do wykonywania samemu wielu rzeczy oraz pozwolenie mu na rozwinięcie inicjatywy. Zazdrość wywołana jest przeniesieniem uczuć miłości rodziców również na inne dzieci. Przywileje i sympatie, którymi obdarza się rodzeństwo, są często powszechną przyczyną uczuć zazdrości. Zazdrość można likwidować poprzez właściwe rozłożenie uwagi i sympatii na wszystkie dzieci, stworzenie równych praw, rozumienie potrzeb dzieci i konsekwentne utrzymywanie ich w karności. Radość powinna być uczuciem często wzbudzanym. Przyjemne przeżycia pochodzą z zabaw, od towarzyszy zabaw i od członków rodziny. Są one wynikiem dobrego samopoczucia dziecka, wypływającego z rozsądnie stosowanej karności i rozsądnej miłości. Film jest skorelowany z rozdziałami VIII i XVI.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>