Wiek dwudziesty

Wiek dwudziesty nazywa się czasami „wiekiem dziecka”. W bieżącym stuleciu napisano i przeprowadzono znacznie więcej poważnych badań nad dzieckiem niż w ciągu jakiegoś innego okresu w historii świata. Z czasem przedmiot badań stał się tak ważny, iż można śmiało powiedzieć, że dom i szkoła zaczęły skupiać się wokół dziecka. W pierwszych kilku latach bieżącego stulecia zaznaczyły się jeszcze szeroko rozpowszechnione zainteresowania popularnymi badaniami dziecka. Wraz z założeniem Instytutu przy Uniwersytecie w stanie Iowa w 1917 roku pojawił się nowy, naukowy kierunek badań.

Wyniki pierwszych badań nad dzieckiem w Ameryce można ująć w następujące cztery punkty: 1) położono nacisk na jednostkę, jako na zasadniczy punkt zainteresowań badaniami, a nie na szkołę: 2) podkreślono ważność wczesnych lat życia dziecka, stanowiących podstawę rozwoju dojrzałej osobowości: 3) wykazano potrzebę uzyskania bardziej dokładnej, rzetelnej i istotnej wiedzy o dziecku i 4) wykazano potrzebę stosowania bardziej kontrolowanych, analitycznych i bardziej dokładnych metod.

Biografie niemowlęce. Biografie niemowląt, które odegrały tak ważną rolę w rozbudzeniu zainteresowań badaniami dziecka w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, ukazywały się jeszcze w pierwszych latach dwudziestego wieku. Spośród nich do wybitnych prac zaliczono następujące biografie: Majora (1906) i Dearborna (1910) w Ameryce, w Niemczech – Williama Sterna Psychology oj early childchood (Psychologia wczesnego dziecięctwa), opublikowaną w 1914 roku, a opartą na materiałach zebranych przez autora i jego żonę podczas) obserwacji swoich trojga dzieci. Jedną z najpóźniejszych biografii niemowląt była praca napisana przez Brainarda w 1927 roku. Biografia ta była dodatkiem do obserwacji, które prowadziła córka autora, i zawierała wiadomości dotyczące wyników badań nad dziećmi, przeprowadzanych w klinikach za pomocą testów Gesella, Kuhlmana i Termana. ‚

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>