Wiek rodziców – kontynuacja

Badania nad rodzajami porodów wskazują na to, jak ważna jest znajomość przebiegu porodu. Pratt podkreśla (1954), że „…normalny poród nie wywiera wpływu na dziecko, lecz w skomplikowanych przypadkach może wywrzeć swój wpływ na przebieg jego rozwoju”. Są trzy rodzaje porodów. Pierwszym jest poród naturalny albo spontaniczny, w którym położenie i wielkość płodu w stosunku do organów rozrodczych matki stwarzają możliwość przebiegu porodu w pozycji płodu głową w dół.

Kiedy płód jest zbyt duży w stosunku do organów rozrodczych albo przy położeniu płodu częściami tylnymi w dół (poród, w którym najpierw ukazują się pośladki, potem nogi, a w końcu głowa) albo też w położeniu poprzecznym płodu, wówczas, zanim nastąpi poród, zachodzi konieczność poprawienia pozycji płodu lub też użycia narzędzi w czasie porodu. Stosując promienie X na kilka tygodni przed porodem, można określić, czy pojawią się komplikacje porodowe, czy zajdzie potrzeba zastosowania kleszczy lub cesarskiego cięcia, to jest zabiegu, przy którym płód wydostaje się na zewnątrz poprzez cięcie brzucha matki, zamiast przez kanał płodowy.

Chociaż poród każdego rodzaju jest niebezpieczny dla matki, to jednak poród przy zastosowaniu narzędzi pomocniczych lub cesarskiego . cięcia jest bardziej niebezpieczny niż poród normalny, W przypadku położenia płodu tylnymi częściami ku dołowi może zajść możliwość uduszenia się płodu, zanim głowa wydostanie się na zewnątrz. W każdym przypadku położenia poprzecznego zachodzi konieczność użycia narzędzi, które, jeżeli są zastosowane do głowy, mogą uszkodzić tkankę mózgową, co w konsekwencji może spowodować złą koordynację moto- ryczną, paraliż lub niedorozwój umysłowy dziecka. Płód, który się rodzi za pomocą cesarskiego cięcia, nie jest narażony na takie uszkodzenia jak przy użyciu kleszczy, jednakże bardzo często zachodzą komplikacje przy dostosowaniu się organów oddechowych płodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>