Wiek w latach dwudziestego roku życia czasie

Bezpośrednio po urodzeniu różne części ciała różnią się między sobą. Jeżeli ciało dziecka ma uzyskać proporcje ciała dorosłego, muszą zachodzić różnice w tempie rozwoju. Rozwój umysłowy i fizyczny zaznacza się u dzieci w indywidualnym tempie w różnych fazach i osiąga dojrzałość w różnym czasie. Wzrost niektórych części ciała może być szybki, gdy tymczasem innych części ciała może być powolny lub nawet przerywany okresami zastoju (Wishik, 1950). Tak więc stosunek wielkości organów ciała zmienia się w różnych okresach życia.

Mózg osiąga swoją dojrzałą wielkość pomiędzy szóstym a ósmym rokiem życia. Po tym okresie wzbogaca się tylko jego struktura. Stopy, ręce i nos osiągają swój maksymalny rozwój we wczesnych latach ado- lescencji. Wpływa to częściowo na niezgrabność, niezręczność oraz samopoczucie tak charakterystyczne dla lat dojrzewania. Serce, wątroba i system trawienia rozwijają się najbardziej w okresie adolescencji. Rysunek 5 przedstawia krzywe rozwoju różnych rodzajów tkanki.

Pomiary różnych intelektualnych zdolności ujawniły, że rozwijają się one w różnym tempie i osiągają dojrzałość w różnym wieku (Wechsler, 1950). Wyobraźnia twórcza osiąga swój punkt szczytowy w okresie młodzieńczym. Proces rozumowania zaś rozwija się w stosunkowo wolnym tempie. Zapamiętywanie mechaniczne i pamięć konkretnych przedmiotów i faktów rozwija się znacznie szybciej niż zapamiętywanie rzeczy abstrakcyjnych i teoretycznych. Ogólna inteligencja przeciętnej jednostki osiąga swój punkt szczytowy około szesnastego roku życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>