WIELKOŚĆ CIAŁA CZ. II

Wysokość dorosłego można obecnie przewidzieć z dosyć dużą dokładnością, prześwietlenie bowiem kości przegubu i dłoni dziecka pozwala na ustalenie wymiarów kręgosłupa w wieku dojrzałym (Gruclich, 1950). Ze względu na to, że zachodzi wysoka korelacja pomiędzy wiekiem szkieletu dziecka, określonym za pomocą prześwietlenia promieniami Rentgena kości dłoni i przegubu, a wielkością kręgosłupa tej samej jednostki, uzyskaną w okresie dojrzałym w momencie prześwietlenia kręgosłupa, można przewidzieć z dużą dokładnością, jak wysokie będzie dziecko po osiągnięciu pełnej dojrzałości (Grayj 1948: Bayley i Pinou, 1952). Co więcej, ponieważ wzrost dziecka wykazuje tendencję do osiągnięcia wysokości, jaką mają jego rodzice, a to ze względu na podobieństwa dziedziczne, może to również stanowić podstawę do przepowiedze- nia jego wysokości jako dorosłego (Bayley, 1951, 1954). Przepowiadanie ostatecznej wysokości jednostce w okresie dziecięctwa i w okresie przedadolescencyjnym jest nie tylko trudne, ale także niedokładne w porównaniu z innymi okresami (Simons, 1944).

Waga. Waga bardziej ulega wahaniom niż wzrost we wszystkich okresach życia. Przeciętnie noworodek waży zaraz po urodzeniu od 6 do 8 funtów (od 2,7 do 3,6 kg). Niektóre jednak noworodki ważą 3 albo 4 funty (1,35 albo 1,80 kg), inne natomiast ważą podwójnie w porównaniu z wagą przeciętnie rozwiniętego noworodka. Jednakże prawidłowość wzrostu wagi jest ta sama dla wszystkich.

Przy końcu pierwszego miesiąca życia niemowlę nie tylko odzyskuje wagę utraconą po urodzeniu, ale także powinno wykazać przyrost wagi. W wieku czterech miesięcy waga urodzeniowa niemowlęcia powinna być podwojona, a przy końcu pierwszego roku potrojona. W ciągu drugiego i trzeciego roku życia przeciętny przyrost wagi wynosi od 3 do 5 funtów (od 1,4 do 2,3 kg) rocznie. Od trzeciego roku życia przyrost wagi odbywa się już w tempie wolniejszym i tempo to utrzymuje się aż do początku okresu dojrzewania. W piątym roku życia waga dziecka powinna w przybliżeniu przewyższać pięć razy wagę urodzeniową, a na początku okresu dojrzewania powinna wynosić od 70 do 90 funtów (od 31,55 do 40,53 kg). Podobnie zaznacza się również roczny przyrost wagi w ciągu trzech lub czterech lat w zwolnionym tempie aż do momentu, gdy jednostka uzyska pełną dojrzałą, normalną wagę w późnym okresie adolescencji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>