WIELKOŚĆ CIAŁA

Wielkość ciała określa się za pomocą pomiarów wysokości i wagi. Chociaż pomiary te są zgodne z ogólną prawidłowością rozwojową, to znaczy, że małemu przyrostowi wagi towarzyszy mały przyrost wysokości, a szybkiemu przyrostowi wysokości towarzyszy także szybki przyrost wagi, to jednak ogólny wzrost wysokości od urodzenia do dojrzałości jest mniejszy niż ogólny przyrost wagi. Ustalono, że ogólna wysokość powiększa się 3Va raza, podczas gdy waga wzrasta 20 razy (Merry i Merry, 1950). Wzrost wielkości ciała u chłopców i dziewcząt w różnych okresach życia przedstawia rys. 19.

Wysokość. Chociaż wśród dzieci tego samego wieku zachodzą wyraźne różnice w wysokości, to jednak wzrost wysokości przebiega według jednakowej prawidłowości dla wszystkich dzieci. Pomiary przeciętne dają obraz prawidłowości rozwoju przeciętnego wzrostu u przeciętnego dziecka. Niemowlę po urodzeiąju mierzy od 19 do 20 cali (47,5 do 50 cm). W pierwszych dwóch latach życia zaznacza się szybki wzrost długości ciała. W czwartym miesiącu życia długość ciała niemowlęcia wynosi od 23 do 24 cali (57,5 do 60 cm). Kiedy ma ono 3 miesięcy, wówczas wysokość jego wynosi przeciętnie od 26 do 28 cali (od 65 do 70 cm). A kiedy osiągnie pierwszy rok życia, mierzy od 28 do 30 cali (od 70 do 75 cm). W ciągu drugiego roku życia długość ciała wynosi od 32 do 34 cali (od 80 do 95 cm). W piątym roku życia wzrost dziecka powinien być podwojony w stosunku do wzrostu w momencie urodzenia, co wynosi około 40 cali (100 cm). Od tego czasu do początku okresu dojrzewania tempo przyrostu wysokości jest wolniejsze i dosyć jednostajne. W dwunastym roku życia wysokość wzrasta 2V raza, to jest w przybliżeniu do około 55 cali (137,5 cm). Od dziesiątego do czternastego roku życia u dziewcząt i dwunastego do szesnastego roku życia u chłopców zaznacza się szybki przyrost wysokości, po którym następuje okres bardzo wolnego wzrostu aż do osiemnastego lub dwudziestego roku życia, kiedy pojawia się już pełna dojrzałość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>