Właściwości bliźniąt – kontynuacja

Zagadnienie, jak dalece bliźniactwo wpływa na rozwój społeczny jednostki, było przedmiotem obszernych badań. Ponieważ bliźnięta identyczne mają wiele wspólnych zainteresowań i są skazane na częstsze przebywanie razem, w odosobnieniu od towarzystwa zewnętrznego, niż bliźnięta nieidentyczne lub dzieci pojedynczo urodzone, nic też dziwnego, że są przez rówieśników jednakowo traktowane i wykazują podobieństwo w społecznym zachowaniu się, mierzonym skalą dojrzałości społecznej (Troup i Lester, 1932). Już w okresie przedszkolnym bliźnięta zwracają wzajemnie na siebie uwagę, naśladują jedno drugie i wykazują podobne uczucia w stosunku do innych (Burlinham, 1949, 1952).

Z chwilą gdy bliźnięta stają się starsze, pogłębiają się w nich uczucia malej wartości i poczucie niższości. Dla bliźniaka drugi bliźniak nie będzie w takim stopniu rywalem, jak to się dzieje w stosunkach między innym rodzeństwem. Mimo że jeden bliźniak w stosunku do bliźniaka braterskiego jest sprzymierzeńcem, to jednak wiele bliźniąt silnie przeżywa brak niezależności i częste porównywanie ich osiągnięć z osiągnięciami innych bliźniaków braterskich. Jeżeli jeden bliźniak nie dorównuje w czymś drugiemu, to pojawia się u niego frustracja (Kent, 1949). Podobnie jednakowe ubieranie bliźniąt przyczynia się do pogłębienia uczucia wzajemnej zależności i przeszkadza w rozwoju niezależności społecznej (Stains, 1951). W badaniach par identycznych bliźniąt w wieku 60 lat i starszych zauważono, że historie ich przeżyć małżeńskich były różne od historii małżeństw bliźniąt nieidentycznych lub zwykłego rodzeństwa. Wielu z nich żyło w celibacie, a niewielu miało dzieci. Powszechne i częste dysharmonie wśród małżeństw nieidentycznych bliźniąt tłumaczy się bliskim związkiem, zachodzącym pomiędzy bliźniakami (Kallman i Sander, 1949).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>