Właściwości bliźniąt

Porównanie właściwości fizycznych wykazało, że identyczne bliźnięta są bardziej podobne pod względem właściwości fizycznych niż nieidentyczne, które często są do siebie niepodobne, tak jak zwykłe rodzeństwo (Newman i inni, 1937: Newman, 1940: Gesell i Thompson, 1941: Jones, 1954), Bliźnięta identyczne nawet w podeszłym wieku, mimo znacznych różnic środowiskowych, w jakich żyją, zachowują podobieństwo fizyczne, co zaznaczą się w siwieniu włosów i łysieniu, formowaniu się zmarszczek starczych i w utracie zębów (Kalłman i Sander, 1949). Podobieństwo cech. umysłowych, jak wykazały badania testami inteligencji oraz wyniki w nauce, jest bardzo wyraźne u bliźniąt identycznych, czego nie stwierdzono u bliźniąt nieidentycz- nych. Ogólnie można powiedzieć, że bliźnięta identyczne wykazują wyniki nieco poniżej przeciętnego poziomu w badaniach testami inteligencji w porównaniu ze zwykłym rodzeństwem (Hilgard, 1933: Newman i inni, 1937: Carter, 1940: Newman, 1940: Gesell i Thompson, 1941: Woodworth, 1941: Troup i Lester, 1942: Gesell 1954: Jones, 1954). Podobieństwo cech umysłowych u bliźniąt identycznych zaznacza się nawet powyżej sześćdziesiątego roku życia (Kallman i Sander, 1949).

Bliźnięta wykazują również znaczne opóźnienie w rozwoju wszystkich aspektów zdolności językowych w porównaniu z dziećmi pojedynczo urodzonymi. Różnice te nie wynikają z różnic intelektualnych, zachodzących pomiędzy bliźniętami a pojedynczo urodzonymi dziećmi, ale z faktu, że bliźnięta kształtują swoją mowę na nieuformo- wanych słowach, które często nie są zrozumiale nawet przez członków rodziny (McCarthy, 1930, 1954: Day, 1932: Davis, 1937: Carter, 1940 Gesell i Thompson, 1941: Lesine, 1951). Day (1932) wyjaśniał opóźnienie językowe u bliźniąt w ten sposób: „Nie można nauczyć się niczego od kogoś, kto jest równy wiekiem i pozostaje na tym samym poziomie rozwoju, ale jedynie od jednostki przewyższającej w rozwoju… Jednemu z bliźniaków zadowolenie będzie dawało przebywanie w towarzystwie drugiego, natomiast pojedynczemu dziecku zadowolenie sprawi przebywanie w szerszym środowisku”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>