Wpływ Freuda

Wpływ Freuda, który podkreślał ważność okresu dziecięctwa, jest znacznie większy niż się powszechnie uważa. W celu wykrycia przyczyn złego przystosowania się dorosłych do środowiska, Freud zajmował się analizą przeżyć swoich pacjentów z okresu dzieciństwa. Kiedy wykazał, że w dużej większości analizowanych przypadków złe przystosowanie się dorosłych do warunków środowiskowych było bezpośrednio związane z nieprzyjemnymi przeżyciami z lat dziecięcych, wówczas wyprowadził wniosek, że dzieciństwo jest podstawowym okresem życia, w ciągu którego pojawiają się pomyślne lub niepomyślne właściwości osobowości.

Podkreślanie przez Freuda roli popędów seksualnych w życiu dziecka oraz pokrzyżowanych życzeń dziecięcych, wywołujących marzenia u dzieci, również skoncentrowało jego uwagę na znaczeniu lat dziecięcych. Tego rodzaju sformułowania pobudziły do przeprowadzenia obserwacji dzieci w celu udowodnienia lub zaprzeczenia teorii Freuda. W rezultacie pojawiły się nowe kierunki badań nad zachowaniem się dziecka.

Tendencje badawcze w dwudziestym wieku. Tempo rozwoju psychologii dziecka było różne. Kiedy wykryta zostanie obiecująca metoda badań lub gdy ustalone twierdzenia zostaną zmienione przez innych uczonych, wówczas wielu badaczy skierowuje swoją uwagę na wskazaną dziedzinę badań. W tym samym czasie inne dziedziny badań zostają w pewnym stopniu lub całkowicie zaniedbane. W rezultacie pewne problemy związane z zachowaniem się dziecka zostały już obszernie zbadane, podczas gdy inne, również ważne, pozostają raczej niezbadane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>